Son Dakika Haberleri

Marallar suya inince kitabı yarışma soruları ve cevap anahtarı  1. Bekir ve oğlunun şehre gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bayramalışverişi yapmak

B) Yusuf’uşehirde bir yurda yerleştirmek

C) Yusuf’unkaydını başka bir liseye aldırmak

D)Parasız-yatılılık sınavının sonucunu almak

E)Akrabalarını ziyaret etmek

2.Ahmet vearkadaşının İstanbul’a gittiklerinde kaldıkları yurdun adı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) ÇamlıcaB) Lötüs C) Osman Gazi D) Hafız Ali E) Şehit Osman

3.Yusuf’ukaçıranlar kimlerdi?

A) Kandavalıları olan kişiler

B) Lokantadagördükleri yabancı kişiler

C) Organmafyası

D)Uyuşturucu kaçakçıları

E)Kapkaççılar

4.Yurttakiaşçının irmik helvasını yakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tatlıyapma konusunda acemi olması

B) Bekçiİbrahim’le konuşmaya dalıp helvayı unutması

C) Aşçınınbir şeyler almak için dışarı çıkması

D) İrmiğinbayat olması

E) İrmiğeyeterince su katılmaması

5.Van’dakiyurdun ihtiyaçları aşağıdakilerin hangisiyle karşılanıyordu?

A) MEB’inyaptığı aylık nakdi ödeneklerle

B) İldekiokul-aile birliği derneklerinden yapılan yardımlarla

C) Yöredekifedakâr esnafların destekleriyle

D)Başbakanlığın yaptığı ödeneklerle

E) ÇocukEsirgeme Kurumu’nun destekleriyle

6.Aşağıdakilerdenhangisi Ahmet’in lise birinci sınıftayken dönem arası tatilinde köyünegitmemesinin sebeplerinde biri değildir?

A) YurtMüdürü Kadir Bey’in kendisine iş teklif etmesi.

B) Köyyolunun kar sebebi ile zaman zaman kapalı olması.

C) Babasınınsık sık gelmesi dolayısıyla Ahmet’in gitmek istememesi.

D) Ahmet’inkitap okuyarak kendisini yetiştirmek istemesi.

E) Şehirdekalmasının kendisi için daha iyi olacağını düşünmesi

7.Ahmet’inVan’da iken kaldığı yurdun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) HasanBasri B) Osman Gazi C) Ferhat D) Büyük Doğu E) Hüsrev Bey

8.Ahmet,lise öğrenimi sonunda aşağıdaki üniversitelerden hangisine yerleşmiştir?

A) ODTÜ B)Gazi C) Başkent D) Bilkent E) Marmara

9.KırgızEğitim Bakanı’nın, Türk eğitim gönüllülerine verdiği okul açma iznindenvazgeçmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilenbinanın daha yüksek bir fiyata başka iş adamlarına verilmesi

B) Eğitimgönüllüleri hakkında suçlayıcı iftiraların bakanlığa ulaşması

C) Arsa içinverilen değerin az bulunması

D) Eğitimgönüllülerinin okul açma konusundaki kararlılıklarını ölçme

E) Aynıbinada kendisinin başka bir iş yapmak istemesi

10.Romandageçen çocuk (Eleman), ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un hangi romanındakiçocukla özdeşleştirilerek verilmiştir?

A) ElvedaGülsarı

B) BeyazGemi

C) Gün OlurAsra Bedel

D) DişiKurdun Rüyaları

E) AlYazmalım, Selvi Boylum

1

A

2

A

3

B

4

B

5

C

6

C

7

C

8

A

9

D

10

B

 Benzer Dosyalar