Son Dakika Haberleri

Mesneviden seçmeler kitabı sınav soruları1Aşağıdakilerden hangisi ilk 18 beyitte yer alan“Ney’in ağzından söylenmiş olamaz?

a)Beni dinleyen her insan benim ne dediğimianlayamaz.

b) Beni dinleyen her insan benim feryadımıduyamaz.

c) Ayrılık acısı çekmiş insan isterim.

d) Beşerî aşkla yananlara yol gösteririm.

e)Gönlü yaralanmış insan isterim.

2.Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgivardır?

a) Mevlana, 30 Eylül 1207’de Belh’te doğmuştur.

b)Mevlana Semerkand’da dünyaya gelmiştir.

c) Mevlana’nın adı Muhammed, lakabıCelaleddin’dir.

d) Mevlana’nın şiirdeki mahlası Şems-iTebrizî’dir.

e) Mevlana’nın babası Bahaüddin Veled olaraktanınmıştır.

3. Mesnevi’nin ilk beytiyle ilgili hangisiyanlıştır?

a) Ney, kamışlığa gönderilmek istemediği içinağlamaktadır.

b) Hakk’tan ayrı düştüğü için muzdariptir.

c) Ney kamil insanın sembolüdür.

d) Ney, her mecliste ağlamıştır.

e) Ney, vatanından ayrı düşmüştür.

4. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Ethemhazretleriyle ilgili yanlış bir yargı değildir?

a) İbrahim Ethem hazretleri tacını, tahtını terkedip gitmiştir.

b İbrahim Ethem hazretleri son derece zalim birpadişahtır.

c) İbrahim Ethem hazretleri ab-ı hayata ulaşmışbir kişidir.

d) İbrahim Ethem hazretleri iki cihanda daMevlana’nın can yoldaşıdır.

e) İbrahim Ethem hazretleri esaretten kurtularakpadişahlık makamına ermiştir.

5. Rüyasında gördüğü defineyi Mısır’da aramayagiden adamın başına aşağıdakilerden hangisi gelmiştir?

a) Defineyi en sonunda Kahire’de bulmuştur.

b)Hazineye kardeşi ulaşmış, rüyası kardeşi adınagerçek olmuştur.

c)Mısır’da bekçiden dayak yer, sonrasındabekçinin de rüyasını dinleyince oradaki hikmeti anlar ve gaflette olduğunu dafark ederek hamd eder.

d)Defineyi aramaya giderken yolda bir sürü belayauğrar.

e) Gerçek mutluluğun parayla olamayacağınıanlamasına vesile olan bir rüya gördüğü için kendini çok şanslı hisseder.

6. Musa(a.s)’ın bir çobanın candan yakarışını hoşgörmemesi sonucunda ne olur?

a) “Bizim kulumuzu bizden ayırdın.” Diye Hz.Musa’ya vahiy gelir.

b) Çobanın hatasını anlaması üzerine Hz. Musa onuaffeder.

c) Çobanın yakarışlarını Hz. Musa ilk önce hoşgörmese de sonra affeder.

d) Çobanın yakarışlarını Hz. Musa ilk önce hoşgörmese de sonra affeder.

e) Çoban geldiği köye geri döner.

7.Aşağıdakilerden hangisinde Allah’ınpeygamberleri gönderme sebebi doğru verilmiştir?

a) Allah peygamberleri kendi ihtiyacı olduğu içingöndermiştir.

b) Kurtuluşu haber verip, halka doğru yolugöstersinler diye göndermiştir.

c) Peygamberliğin maneviyatını anlayabilmeleriiçin göndermiştir.

d) Peygamberliklerini ispat etmek içingöndermiştir.

e) Yanlış yola giren insanları ikna etmeleri içingöndermiştir.

8.Halkın nebîlere ve velîlere düşmanlıkgöstermesi aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?

a) Kölenin efendisini kölesiz bırakmak için,kendisini damdan baş aşağı atmasına.

b) Çocuğun kendini terbiye edene kin gütmesine.

c) Hastanın kendini tedavi eden hekime düşmanolmasına.

d) Öfkeyle kalkan padişahın tahtını vezirekaptırmasına.

e) Balığın suya öfkelenmesine.

9.Kör bir ihtiyarın evinde, duvarda bir Kuran’ınasılı bulunmasını merak eden misafir, kör adama bu hali sorunca nasıl bir cevapalır?

a) Ben Rabbim’e Kuran’ı elime aldığımda gözlerimigeri vermesini istedim.O da kabul etti, der.

b) Gözlerim görmez; ama ilahi kitaplarısezgilerimle okuyabilirim, der.

c) Evet, “ben körüm; ama benim oğlum hafızdır. Oher akşam yatmadan önce bana Kur’an okur.” Der.

d) “Bir müslümanın evinde tabi ki Kur’an bulunur.Kör olsak da…”der.

e) Yakında gözlerimdeki araz gidecek diye bulundururum,der.

10. Bir kişi Kur’an’dan “suyu kaynağındankeserse” ayetini okuyordu.Oradan geçen bir filozof bu ayeti duyunca: “Biz desuyu kazma ile kazar çıkarırız.” dedi. Gece rüyasında kör olduğunu gördü.Kalktığında gözlerinin gerçekten görmediğini anladı. Hikayeye göre filozofungözlerinin nuru aşağıdakilerden hangisini yapsaydı geri gelirdi?

a) Yaptığı hatayı kabul edip, tevbe etseydi.

b) Gördüğü rüyada tevbe etseydi.

c)Uykuya hiç dalmasaydı.

d) Suyun kaynağını ararken 4444 kez salavatokusaydı.

e) Suyun kaynağına gidince tevbe etseydi.

11. “Allah melekleri yarattı, onlara ………..verdi;hayvanları yarattı, onlara ……….verdi; insanları yarattı; onlara hem………….verdi; hem……….verdi. Kimin ……..ı, ……….ten üstün olursa, meleklerden dahayücedir; Kimin …….i, ………dan üstünse, o hayvanlardan da aşağıdır.” hadisindeboşluklara hangileri gelmelidir.?

a) ilim- kudret b) irfan-güç c) akıl- şehvet d)akıl- nefis

e) nefis- şehvet

12. Acâip bir hale düşerek gündüzleri pazardafenerle dolaşan bir rahip neyi bulmaya çalıştığını söyler?

a) Hiddete ve şehvete kapıldığı vakit kendinitutan, sabreden adam nerede ben onu arıyorum, der.

b) Hak yoluna ermiş velileri arıyorum.

c) Gönlü pâk bir dervişin tarikine girmekistiyorum, öyle bir derviş arıyorum, der.

d) Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’i arıyorum, der.

e) Gönlü benim gibi parça parça olmuş bir yoldaşarıyorum, der.

13. Birinin İsa(a.s)’dan “ Dünyada bütün güçişlerin en gücü nedir? Diye sorması üzerine Hz. İsa, “Allah’ın gazabıdır. Ogazaptan cehennem bile su gibi titrer.” der. Adam; “Allah’ın gazabından nasıleman bulunur?” diye sorunca Hz. İsa ne cevap verir?

a) Sadaka vererek, der.

b) Kızdığın zaman kızgınlığını yenmekle, der.

c) Bir kişiye iyilik yaparak, der.

d) Dua ederek, der.

e) Tevbe ederek, der.

14. Aşağıdakilerden hangisi mesnevide geçenhikayelerde kişiye öğütlenen manevî değerlerden biri değildir?

a) Sabır b) Öfkeye hakim olma. c) Açlık d) Şehvete) Tevbe ve istiğfar

15. Yemyeşil otlarla dolu bir adada tek başınayaşayan, tek derdi ertesi gün ne yiyeceğini düşünen obur öküzden bahsedilenhikayede adadaki otlarla çiçeklerle dolu ova aşağıdakilerden hangisini temsiletmektedir?

a) Dünya b) Ahiret c) Cennet d) Gönül e) Dergah

-B-

2011 Öğretim yılı, 2. dönem, 9-10-11-12.sınıflarortak kitap sınavı sorularıdır.

1.İmansız obur misafir hikayesinde başta imansızolan bu kişiye peygamber efendimizin “süt iç, yufka ye.” diye ikramda bulunmasıüzerine doyduğunu söylemesi ev halkının şaşkınlığına sebep olur. İmansız oburkinin bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik göstermemiştir?

a) “Bir kandil, bir damla zeytinyağı ile doyması

b) Bir ebabil kuşunun gıdasının bir filin karnınıdoyurması.

c) Fil vücutlu adamın sivrisinek kadar yemesi.

d) Ejderhanın bir karınca gıdası ile doyması.

e) Devenin diken yiyerek doyması.

2.Yemyeşil otlarla dolu bir adada tek başınayaşayan, tek derdi ertesi gün ne yiyeceğini düşünen obur öküz aşağıdakilerdenhangisini temsil etmektedir?

a) Açlık b) Açgözlülük c) Nefis d) İrade e) Dünya

3. Ana karnındaki çocuğun pis kokulu iğrenç yerdeiçtiği kanı tercih etmesi oradan ayrılmak istememesi ile dünyadaki insanarasında nasıl bir benzerlik kurulmuştur?

a) İnsanın dünya nimetlerine düşkün olması vebunun sonunda doğru olanın yalan yanlış görünmesi .

b) Bağımlılığı olan insanın bağımlılığından aslavazgeçmemesi.

c) Bedenine zarar vermesine rağmen sevdiğiherhangi bir şeyden ayrılmak istememesi.

d) Kör insanın aydınlığa kavuşacaksın vadiylebeklentiye sokulması.

e) Temiz kokuyu da kirli kokuyu da insan yayar.Önemli olan doğru kokuyu bulmak ve onun nasıl yayılacağını bilmektir.

4. Mesnevide yer alan bir beyitte “Dünya nedir?”sorusunun kısa ve veciz bir cevabı verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi busorunun cevabıdır?

a) İnsanı Rabb’inden alıkoyan, insana Hakk’ıunutturan şeydir.

b) Sevdiklerimiz, vazgeçemediklerimizdir.

c) Üzerinde yaşadığımız toprak parçasıdır.

d) Maddi değerlerin ön planda olduğu yerdir.

e) Hakk’a ulaşma amacıyla üzerinde zamangeçirdiğimiz yerdir.

5. “ İnsanların ruhları beden zindanındamahpustur. O zindanın anahtarı da kendi ellerindedir.” Bu hal hikayedeaşağıdakilerden hangisine benzetiliyor?

a) Bir kişinin ayağından başına kadar pisliğebatmış bulunuyor, eteğinin yanından da akarsı geçiyor. Akarsuda yıkanıptemizlenmek aklına bile gelmiyor olmasına benzetiliyor.

b) Bir kişinin kuyunun kör karanlığında olup dazamanla sabrederek görme vasfını geliştirerek algısı açmasına benzetiliyor.

c) Saklı olan, bazen hiç kimsenin aklına gelmeyenbir yerde gizlenmiştir. Orası da herkesin gözünün önünde olan bir yerdir,durumuna benzetiyor.

d) Nefsani gıdaları terk ettiği halde Hakkyolunda yürümenin tadına varamayan insana benzetiliyor.

e) Gerçek bir insan olmak için, mal, mevki,yemek, içmek gibi şeylere gereğinden fazla düşen insanın sonuna benzetiliyor.

6. Kocaman sarıklı bir din alimi pek büyükgörünsün diye sarığının içini kirli paçavralarla doldurur. Sarığının dış yüzünüde gösterişli bir şekilde süsler. Bu süslü sarığı görünce, dayanamayan birhırsız, sarığı kaptığı gibi kaçar; ancak sarığın beş para etmediğini, görünüşealdandığını çok geçmeden anlar. Bu hikaye dünyadaki hangi durumabenzetilmiştir?

a) Dünya da aynı sarık gibi süslüdür; bizikendine çekmeye çalışmıştır; ama her türlü vefasızlığını da söylemiştir.

b) Dünyadaki gizli kalmış kötülüklerin sadeceiyilikle düzeleceğinin bilinmesi gerekir.

c) Manevi değerlerin her zaman maddi değerlerdenüstün tutulması gerektiği üzerinde durulmalıdır.

d) Kişinin sürekli gösterişle, süsle ön planaçıkması, onun nazara uğramasına neden olur.

e) Temiz ahlak kişinin gönlünün derinliklerinde gizlidir.Dışarıdan bakıldığında keşfedilemez.

7.Mevlana’nın şiirdeki mahlası aşağıdakilerdenhangisidir?

a) Şems-i Tebrizi b) Mevlam c) Rumî d)Bilginlerin sultanı e) Sultan Veled

8. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın babasıdır?

a) Bahaeddin Veled b) Sultan Veled c) Hacı MollaEfendi d) Fahrüddin Razî e) Bağdadî

9. Ney, mesnevide neyi sembolize eder?

a) İrade b) Nefis c) Aşk d) Ahiret e) Kamil insan

10. Karanlık bir ahırda bulunan file herkesellerini sürerek onun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu.Kimi filin hortumunadokunup oluğa, kimi filin kulağına dokunup yelpazeye benzetiyordu. Eğer onlarınher birinin elinde …………. ………… bulunsaydı, sözlerinde aykırılık olmazdı. Boşluğaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kamera b) Işık c) Fener c) Mendil d) hidayetnuru e) gönül ayînesi

11. Ağaçtaki meyveleri yere düşürerek hırsızlıkyapan kişi bağ sahibine yakalanınca, Allah’ın lütfettiği nimeti ne diyeesirgiyor, cimrilik ediyorsun der. Bağ sahibi de buna karşılık hizmetçisineseslenir ve aşağıdakilerden hangisini söyler?

a) Bağ sahibi büyükçe bir kap ister. Cömertlikdersi alması için yerdeki tüm meyveleri toplar ve hırsızı utandırır.

b) Bağ sahibi ip ister,onu bağlar ve döver.Allah’ın kulu, Allah’ın sopası ile başka bir kulu dövüyor, der.

c) Bağ sahibi uzun bir sopa ister. Sopayla, kalanmeyveleri de düşürür. Kapımı çalıp istedikten sonra, istediğin kadaralabilirsin, der.

d) Hiçbir şey söylemez.Sessizliğin erdeminegüvenir.

e) Bağ sahibi hırsızı içeri alır. Ona meyvelerdenikram eder. Hırsızın utandığını görünce de; “ Nefsimiz bizim en büyükdüşmanımızdır.” der.

12. Mesnevi’ye göre başa gelen bela, sıkıntıaşağıdakilerden hangisinin neticesindendir?

a) İşlenen günahın

b) Allah’ın lütfunun

c) İnancın kuvvetlenmesinin

d) Yaşanılan bir sıkıntının

e) Yaşanılan bir mutluluğun

13.Mesnevi’de Vali’nin bir kişiye “ Diktiğindikenleri sök.” Diye emir vermesi hikayesinde “diken” neyi temsil etmektedir?

a) Hayattaki engeller b) Kötü huy c) İnsandakikusurlar d) Cehennem e) Nefis

14. Allah’ın Settârü’l- uyûb (ayıpların örtücüsü)olmasının sebebi hangisi değildir?

a) Günahlarımıza tevbe edelim diye.

b) Ayıpları terk edip, düzeltelim diye.

c) Daha sonra cezalandırılacağımız için.

d) Ayıp sandığımız şeylerin arkasındakigüzellikleri anlayabilelim diye.

e) Ayıp sandıklarımızı kendimizde arayacak halegelelim diye.

15.“Bir gün Hz. Adem, gurura kapıldı ve ………..’ahakaret ve nefretle baktı. Kendini gördü, kendini beğendi. …………’nın yaptığı işegüldü. Bunun üzerine de hatasını anladı. Allahım! Ben bir daha küstahçadüşüncelere kapılmam diye tevbe etti.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisigelmelidir?

a) Havva b) şeytan c) melek d) Azrail e) Hz.DavudBenzer Dosyalar