Son Dakika Haberleri

Milli Mücadele Yılları Konu Anlatımı1. MUSTAFAKEMAL

      1881yılında Selanik’te üç katlı, pembe boyalı bir evde doğdu.Annesi Zübeyde hanım,babası Ali Rıza Efendi’dir.

      Küçük Mustafa öğrenimine Mahalle Mektebi’nde başladı.Babasının isteği ile Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti.Kısa süre sonra babasınıkaybetti.Bir süre annesi ve kız kardeşi Makbule ile dayısının çiftliğindekaldıktan sonra Selanik’e dönerek okulunu bitirdi.İlkokuldan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu.Askerlikmesleğini çok seven Mustafa, girdiği sınavı kazanarak SelanikAskeri Rüştiyesi’ndeokumaya başladı. Derslerindeoldukça barılı olan ‘ya matematik öğretmeni “olgunluk” anlamına gelen “Kemal”adını verdi. O günden sonra adı, Mustafa Kemal olarak kaldı. Askeri Rüştiyeyibitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’negirdi. Bu okulu da başarı ile tamamlayan Mustafa Kemal İstanbulHarp Okulu’na girdi.Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezunoldu.Daha sonra Harp Akademisi’ne devam ederek1905’te kurmay yüzbaşı rütbesi ile Harp Akademisi’ni tamamladı.

      İlk görev yeri Şam’daki süvari alayıoldu.

     19 Mayıs1919’da Milli Mücadeleyi başlatarak Türk milletinin bağımsızlığına kavuşmasınısağladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak, çağdaş uygarlık düzeyineçıkmak amacıyla bir dizi yenilik yaptı.

 

Atatürk’ünOkuduğu Okullar

1. Mahalle Mektebi

2. Şemsi Efendi Mektebi.

3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

4. Selanik Askeri Rüştiyesi

5. Manastır Askeri İdadisi

6. İstanbul Harp Okulu

7. İstanbul Harp Akademisi

2.OSMANLIDEVLETİ’NİN DAĞILMASI

   1914yılında başlayan I.Dünya Savaşı 1918 yılında Osmanlı Devleti’nin içindebulunduğu devletler grubunun yenilgisi ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti savaşıkazanan devletler ile 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Antlaşması’nıimzaladı.

MondrosAteşkes Antlaşması, savaşı kazanan devletlerin Osmanlı Devleti’ni parçalama veişgal etme niyetlerini açıkça gösteriyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

    - Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilafDevletleri’ne açılacak.

    -Osmanlı ordusu terhis edilecek.

    -Ordunun silahlarına el konulacak.

    -İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehditedecek bir durum çıkması halinde herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahipolacak.

    -Türk limanları, tersaneler, posta vetelgraf merkezleri İtilaf Devletleri tarafından denetlenecek.

       Buanlaşma ateşkes anlaşması değil, kayıtsız şartsız teslim belgesi şeklindeydi.Anlaşma imzalanır imzalanmaz uygulanmaya başladı.

       13Kasım 1918’de İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo, İstanbullimanına demir attı. Musul,Urfa,Antep ve Maraş’ı İngilizler; Adana ve çevresiniFransızlar; Antalya ve Konya’yı İtalyanlar işgal ettiler.Ordu dağıtılıyor,silahve cephaneler, ulaşım yolları,tersaneler,limanlar,tüm haberleşme araçları işgaldevletlerinin denetimine bırakılıyordu. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerleriİzmir’e çıktı.

 

3.MİLLİ MÜCADELE YILLARI

  I- SAMSUN’A ÇIKIŞ

        Ülkesininişgal altındaki durumuna üzülen ve bu durumu kabullenemeyen Mustafa Kemal, Türkhalkının ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türkdevleti oluşturacak güçte olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal zorkoşullar altında,Anadolu’ya gitmeye karar verdi.16 Mayıs 1919’da BandırmaVapuru ile İstanbul’dan Samsun’a giderek Anadolu topraklarına ayakbastı.Eli silah tutan kadın çocuk herkesi bağımsızlık için savaşmaya çağırdı.Ülkenindüştüğü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulacağını düşünen MustafaKemal, milli bilinci uyandırmak için çalışmalar yaptı.

     19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıçtarihi olarak kabul edildi. 

     Halktanişgallere karşı mitinglerin düzenlenmesini isteyen Mustafa Kemal,30 Mayıs1919’da Havza’da ilk bildirisini yayımladı.

      Havza’danAmasya’ya geçerek yayınladığı genelge ile ulusal egemenlik e bağımsızlıkfikrini ortaya koydu.     

      Ulusunbağımsızlığını, yeni ulusun azmi ve kararı ile gerçekleştirileceğini belirtti.

      Ulusalbirlik ve beraberliğin sağlanması için Erzurum ve Sivas illerinde çalışmalaryapılmış ve bildiriler dağıtılmıştır.


Benzer Dosyalar