Son Dakika Haberleri

Mutlukent'in yöneticisi kitabı soruları ve cevap anahtarı“MUTLUKENT’İN YÖNETİCİSİ ”  KİTABI SINAV SORULARI

 

D)     

 

 

 

 

2)   Masalımızın bilge kişisine göre insanlarınbirbirini anlamasının ve birbiriyle iyi iletişim kurmasının ilk yolu nedir?

 

A)B)   3)   Aşağıdakilerden hangisi Demircan’ınözelliklerinden değildir?

 

Adaletli olması

B)  Dik kafalı olması

C)  İnatçı olması

D)  Bencil olması

 

 

4)       Bilgenin çocuklarına miras olarak bıraktığıçantadan çıkan kitabın adı nedir?

A)C)     5)       Bilgenin oğluna verdiği öğüte göre “kitapçılolmak” tan kurtulmanın yolu nedir?

 

Okuduklarıyla dış dünya arasında benzerlik kurmak.

B)      Okuduklarıkitaplardaki kişilerin yaşamını öğrenmek.

C)      Okuduklarınadoğrudan doğruya inanmak.

D)     Okuduklarınıbaşkalarıyla paylaştık.

 

 

 

 

6)        Aşağıdakilerden hangisi Mutlu Kent’inYöneticisi’ne göre “insanı başarılı kılacak yollar” dan değildir?

 

A)B)     7)        Mutlu Kent’in Yöneticisiadlı kitaptaki “Kartal ile Karga” hikayesinde üzerinde durulan husus nedir?

 

 Onurlu yaşamak

B)      Rahatyaşamak

C)      Mutluyaşamak

D)     Huzurluyaşamak

 

8)        Mutlu Kent’in Yöneticisiadlı kitapta geçen Dertlikent’e niçin bu ad verilmiştir?

 

A)D)    9)          Aşağıdakilerden hangisi Mutlu Kent’inYöneticisi adlı kitapta anlatılan hikayelerden biri değildir?

 

Kurbağa ile Fare

B)      TalihliBalıkçı

C)      YalnızlığıSeven Kırlangıç

D)     AnaYüreği

 

10)Dertlikent‘e yöneticiseçmek için sınav yapılmasına karar verilmiş ve bu sınavda da özellikle “dilitanıma, dili kullanma gücü” ölçülüyormuş. Buna göreaşağıdakilerden hangisi Dertlikent’e yönetici olacakkişilerin özelliklerinden olamaz?

 

A)C)     11)         Emircan’ınDertlikent’e yönetici olmak için girdiği sınav aşamalarındagördüğü rüyada babası Emircan’a “unutmasakın unutma bak, sürüden ayrılanın başına neler gelebileceğini gördün işte”sözüyle anlatmak istediği aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle anlatılamaz?

 

A)D)    12)         Dertlikent’e yönetici seçmek için yapılan sınav aşamalardanoluşmaktadır ve her aşama bir beceriyi ölçmeye yöneliktir.Buna göre birinciaşamada;Dili kullanma gücü, İkinci aşamada;…………………………………………….. üçüncü aşamada; dili anlama veyorumlama gücü, dördüncü aşamada; bilmece çözme hızı ve düşünme gücü,ölçülmüştür.

                Yukarıdakiifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Okumanıngücü.

B) Güzelkonuşmanın gücü.

Dili tanımanın gücü.

D)İyidinlemenin gücü.

 

13)         Emircan‘a göreDertlikent’i huzura kavuşturmak için yapılması gereken ilk işnedir?

 

A)B)            14)     Aşağıdakilerdenhangisi Dertlikent’in sorunlarını çözmekiçin kurulan kurullardan biri değildir?

 

A)D)       15)         Karacadağ’ın delinip kente su getirilmesinin en büyük katkısıhalkın  ….……………………   geri getirmesidir.

                Yukarıdaboş bırakılan yere yazılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)B)     C)     Uzak ülke yöneticilerine haber salmak istemesi

D)     Halkıtanımak istemesi

 

 

18) MutluKent’in Yöneticisi’ndeki“masal”ındiğer masallardan farkı nedir?

Cevap: Mutlu Kentin Yöneticisindeki masalda, diğer masallardakigibi devler, cinler, periler, büyücüler yoktur. Masalın kişileri bizlerebenziyor, bizim gibi duyup bizim gibi düşünüyorlar. Bizimkilere benzeyendertleri, sıkıntıları, özlemleri, düşleri var.Benzer Dosyalar