Son Dakika Haberleri

Oliver Twist kitabı sınav sorularıOliver Twist kitapsoruları - Charles Dickens

OLIVER TWIST

1)Olıver Twıst’e bu ismi kim vermiştir?

A) Bay Brawnlow

B) Fagin

C) Bay Bumble

D) Bayan Mann

2)Agnes ölmeden önce Bayan Mann’e ne vermiştir?

A) İlerde Oliver Twis’e verilmesi için bir mektup

B) İçinde kendi resminin bulunduğu bir kolye

C) Oliver’in babasının bulması için üzerinde adres yazılı bir kağıt

D) Madalyon içinde de iki tel saç ve altın bir evlilik yüzüğü

3)Oliver Twist’in sonunda aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Oliver hırsızlık çetesine karışır.

B) Oliver sevdiği insanlarla birlikte huzurlu bir hayat yaşamaya başlar.

C) Fagin tarafından öldürülmüştür.

D) Oliver anne ve babasına kavuşur.

4-Bayan Soverberi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bay Soverberi,Oliver'e iyi davranmak istemesine rağmen karısı ağlamaya başlayınca Oliver'iiyice bir dövdü; sonra da karanlık odaya kapattı . artık bu dayaklaradayanamayan Oliver, O gece kaçtı. Oliver, yolda Bayan Mann evinin önündengeçerken kimi görmüştür.

A) Arkadaşı Dik’e hoşça kal demek için durmuştur. x

B) Bayan Mann’ı görmüş hemen saklanmıştır.

C) Peşinden gelen Bay Soverberi’görmüştür.

D) Polisleri görmüş, kaçtığını anlayacak diye endişe etmiştir.

5-Oliver kendisine iyi davranan bir aile bulmuştu. Bay Branlo,Oliver’in kötü bir çocuk olmadığını anlamıştı. Yakın dostu Bay Grimvig, BayBranlo'ya, “İnsanlara çok kolay güveniyorsun. Bu çocuk seni aldatıyor, sevgiliarkadaşım” diye fısıldadı. Bundan sonra Oliver’in güvenirliliğini ölçmekistediler. Bunun için ne yaptılar?

A) Oliver’in bulacağı bir yere para bıraktılar.

B) Değerli eşyalarını n yerini belli ederek Oliver’i takip ettiler.

C) Para ve kitaplar vererek onu kitapçıya gönderdiler. x

D) Bay Bronlo, içinde değerli bir eşya olan zarfı Oliver’le bir dostunagöndermiştir.

6-Sayks'la Tobi Krekit bir evi soymayı planlıyorlardı. Eve girmekiçin sürekli açık duran küçük pencereden gireceklerdi. Pencere çok küçük olduğuiçin Oliver oradan girecek ve kapıyı açacaktı. Yapılan bu plan nasılgerçekleşmiştir?

A) Planlandığı gibi pencereden girip ve kapıyı açar.

B) Oliver girmek istemez ve Tobi’den dayak yer.

C) Oliver İçeri girdikten sonra yakalanıp dayak atıldıktan sonra poliseteslim edilir.

D) Oliver, içerde elindeki ışığı düşürür ve patlayan bir silahla yaralanır.x

7-Oliver’in annesi son nefesini verirken, çocuğuna verilmek üzereSali'ye bir zarf vermiştir. Bu zarfın içerisinde ne vardır?

A) Bir hesap cüzdanı vardır.

B) Tüm gerçeklerin anlatıldığı bir mektup vardır.

C) Bir nikâh yüzüğü vardır. x

D) Bir adres ve isim yazılı kâğıt vardırBenzer Dosyalar