Son Dakika Haberleri

Posta kutusundaki mızıka kitabı sınav sorularıPosta kutusundakimızıka kitabı sınav soruları -Ali Ural

1-) Kim kazandı? Diriler mi, ölüler mi? Çobanlar mı, sürüler mi? Efendilermi, köleler mi? Kim kazandı? Sevgili dost, herkes kaybetti, ……………….. kazandı.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir?

A) Sevgi B) Ölüm C) Dünya

D) Ahiret E) İyiler

2-) “Sanatçıya iki göz yetmez.” Sözü aşağıdaki düşünürlerden kime aittir?

A) Lamartine B) Mevlana C) Bergson

D) Saidi E) Poul Coelho

3-) Mikelanj’ın en önemli eseri hangisidir?

A) Tutsak Heykeli B) Düşünen Adam Heykeli

C) Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu

D) Mona Liza Tablosu E) Gül – Bülbül Büstü

4-) “Seni gerçekten sevenleri, tatlı sözlerle seni onaylayanların içindedeğil, arılarını sana gönderenlerin içinde ara” sözüyle asıl anlatılmak istenenaşağıdakilerden hangisidir?

A) Tatlı söz sevenler için çok önemlidir.

B) Seni gerçekten sevenler senin için arı gibi çalışanlardır.

C) Seni sevenler seni güzel sözlerle oyalayanlar değildir.

D) Seni asıl sevenler senin hatalarını ve eksikliklerini de sanasöyleyenlerdir.

E) Sevgileri çoğaltmak için insanlar sürekli gayret göstermelidir.

5-) “Dostunuzu tanıyabilmek için büyük hadiseler bekleyeceğiz; o zaman da işişten geçmiş olacak; çünkü onu tanımak zaten bu hadiseler için lazımdı.” Russeau’nunbu sözüyle asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostluk ancak büyük olaylarla anlaşılır.

B) İş işten geçtikten sonra dostluk fayda vermez.

C) Büyük hadiseler olunca dostumuzun bize yardım etmesini bekleriz.

D) Dostumuzu büyük hadiselerden önce tanırsak büyük hadiseler karşısındaonun nasıl davranacağını da tahmin etmiş oluruz.

E) Tam tanımadığımız insanlarla dostluk etmemeliyiz.

6-) “Her sene yüklenip serinliğini, yağmurlarını, rüzgarlarını veyapraklarını evime yatıya gelir. Ben onu kapıda karşılar: “Kim gelmiş kim!”diye sevinç gösterileri yapar, boynuna sarılırım.”

Yazarın “kim gelmiş kim!” diyerek karşıladığı nedir?

A) Kış B) Sonbahar C) Annesi

D) Arkadaşı E) Öğretmeni

7-) “Ne istiyorsun başka? İnsanlığı yok etmen yetmiyor mu? Neyle doyacaksınacaba? Ey bedenlerin hele ruhların sefil kompleksi!”

Petrarca bu sözüyle hangi duyguya seslenmektedir?

A) Sevgiye B) Korkuya C) Kıskançlığa

D) Ümide E) Cesarete

8-) Yazarın okullarda “beden eğitimi” dersi yanında olmasını istediği ders hangisidir?

A) Ruh Eğitimi B) Psikoloji Eğitimi

C) Beceri Eğitimi D) Fen Eğitimi E) Sosyal Eğitim

9-) “Konuştuğuma çok kere pişman oldum. Fakat sustuğuma asla!” sözüaşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yunus Emre B) Dente C) Mevlana

D) Aristo E) Puplis Syrus

10-) Sevgili Dost, neşesi yağmalanmış bir bayramdan geriye ne kalır?Ellerden buharlaşıp uçan limon kolonyaları, yenildikten sonra kağıdıburuşturulup atılan şekerler, caminin avlusunda kalan gazete ve mukavvaparçaları, imamın her bayramda tarif edip cemaatin her bayram şaşırdığı bayramnamazı mı?

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bayramların eskiden daha neşeli geçtiğine

B) Ellerden buharlaşıp uçan limon kolonyalarının olduğuna

C) Yenildikten sonra kağıdı buharlaştırılıp atılan şekerlerin olduğuna

D) Caminin avlusunda kalan gazete ve mukavva parçalarının olduğuna

E) İmamın her bayramda tarif edip cemaatin her bayram şaşırdığı bayramnamazının olduğuna

11-) “Gece ilerledikçe mum küçülür” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Litaipe B) Montaigne C) Aristo

D) Dante E) Kınalızade Ali Çelebi

12-) Çinliler: “Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden, daha akıllıbir adam …………… da tecrübelerinden yararlanmalıdır. Yukarıdaki boşluğaaşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dedelerinin B) Öğretmenlerinin C) Annesini

D) Yardımcılarının E) Başkalarının

13-) “Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz” sözü aşağıdakilerdenhangisine aittir?

A) İmam Şafii B) Mevlana

C) Hz. Muhammed D) Yunus Emre

E) Kınalızade Ali Çelebi

14-) “Ah kötü kıskançlık! Ruh hastalıklarının en beteri! Sensin insanlaraölümü getiren, hem de hiç durmadan” bu söz aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Petrarca B) Epiktetus C) Tolstoy D) Dante E) Ali Ural

15-) Okuduğunuz kitaba göre Kur’an’ın kalbi hangi suredir?

A) Fatiha B) Yasin C) Fetih

D) İnşirah E) İhlas

16-) “Her kim ki sevmeyerek bakarsa Yusuf’u çirkin görür.” Sözüaşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mevlana B) Sadi C) Hacı Bayram Veli

D) Yunus Emre E) Dante

17-) “Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerdebekleyelim.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Dante B) Yunus Emre C) Montaigne

D) Aristo E) Mevlana

18-) Bulunduğu durumun farkında olmamak her durumdan daha kötüdür. Hastaolduğunu bilmeyen için doktorun, terli olduğunu bilmeyen için rüzgarın, kirliolduğunu bilmeyen için baharın ne önemi var! Yukarıdaki paragraftaaşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Durumun farkında olmamak kötüdür.

B) Terli olduğunu bilmeyen için rüzgarın bir önemi olmaz.

C) Bahar ayları temizdir.

D) Hastalığının farkında olmayan için doktorun bir önemi yoktur.

E) Durumunu bilmemek kötüdür.

19-) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eseridir?

A) Huzur B) Ana C) Genç Werther’in Acıları

D) Ateşten Gömlek E) Posta Kutusundaki Mızıka

20-) “Şerli bir kimse sana saldırmak isterse, akıl tedbirlerinden başka birvasıtayla başından savmaya çabalama; yalvarma yoluyla kurtuluş arama, çünkü onukötülükten vazgeçirsen bile o, daha beter bir kötülük düşünür.” Sözü hangi İranşairine aittir?

A) Fuzuli B) Ali Şir Nevai C) Hafız

D) Cami E) Sadi

21-) “Buz güneşi severse …………………..…………….” noktalı yere aşağıdakilerdenhangisi gelmelidir?

A) Güneş batar B) Yağmur yağar C) Nehirler coşar D) Güneş doğmaz E) İnsanlarsevinmez

22-) “Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın.” Bu sözü kim söylemiştir?

A) Sadi B) Hafız C) Cami

D) Fuzuli E) Baki

23-) Dokuz akçe maaşını alamadığı için hükümdara “Şikayetname” adlı mektubuyazan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağdatlı Ruhi B) Nedim C) Fuzuli

D) Baki E) Nabi

24-) Sokrates’in “Hiç bilmemek ……………………………..” sözü aşağıdakilerdenhangisiyle devam etmektedir?

A) İnsanın cahil olduğunu gösterir.

B) Bazen bilmekten iyidir.

C) Bilginin öğrenilmesi için önemlidir.

D) Eksik bilmekten iyidir.

E) Bazen yarım bilmekten daha iyidir.

25-) Üzerinde pul ve adres yoktu ama postacı şaşırmamıştı. Ama şaşırtmıştıalıcı olmayınca …………………… kutudan dışarıyı seyrediyordu, gözleme deliğindenpencereden rengi görünüyordu. Rengi beyaz olsaydı açılır mıydı kutu? Ağzınıaçmayan beyaz bir zarf olsaydı. Yukarıdaki parçada noktalı yere hangi kelimegetirilmelidir?

A) Mızıka B) Mektup C) Dostluk

D) Sevgili E) Enstrüman

26-) “Aklımızın ardından gidelim. İnsanların takdiri de canı istersearkamızdan gelsin.” diyen ünlü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir.

A) Dante B) J.J. Rousso C) Richardson

D) Montaigne E) Balzac

27-) Rejisör bir filminde rol almak isteyen genç kıza; “eğer iki kelimeyiistediğim gibi söyleyebilirsen sana rol verebilirim” demiş. Rejisörün kızdanistediği bu iki sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgili Dost B) Gel Buraya

C) Değerli Dostlarım D) Sevgi Kutsaldır

E)Cennet Güzeldir

 Benzer Dosyalar