Son Dakika Haberleri

Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?Aşındırma Şekilleri

Rüzgarın aşındırma faaliyetleri iki şekilde olur. Bunlardan birincisi kum, kil ve mil gibi gevşek malzemelerin rüzgar tarafından kaldırılarak taşınması olayıdır. Bu olaya deflasyon denir. İkincisi ise rüzgârın yerden kaldırarak taşıdığı malzemeleri sert zeminlere ve kaya yüzeylerine çarptırması olayıdır. Bu olaya korozyon denir.


Tortul kayaların zayıf kesimlerinin korozyon sonucu aşındırılmasıyla oluşmuş, rüzgâr yönüne paralel olarak uzanan "U" şekline benzer oluklardır. Bu tür şekiller Orta Asya'da yaygın olarak görülür.


Şahit Kaya: 

Yatay tabakalaşma gösteren yapıların zayıf kesimlerinin korozyon sonucu aşınmasıyla oluşan, bir ya da birden çok yüksek dikliklerdir.


Mantar Kaya:

Şahit kayaların alt kesimlerinin zamanla korozyon sonucu aşınmasıyla oluşmuş, şahit kayalardan küçük olan ve mantara benzeyen kaya şekilleridir


Tafoni:

Kurak bölgelerde, kum taşı gibi gevşek dokulu kayaların çabuk çözülen bölümlerindeki kumların rüzgâr tarafından taşınmasıyla oluşan oyuklardır.

Benzer Dosyalar