Son Dakika Haberleri

Safahat kitabı sınav soruları ve cevap anahtarıMEHMET AKİF ERSOY- SAFAHAT SINAVSORULARI örnek 1

1. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı şiir kitabı kaç bölümdenoluşmaktadır? İsimlerini sırasıyla yazınız.

Yedi bölümden oluşmaktadır. 1. Safahat 2. Süleymaniye Kürsüsünde 3. HakkınSesleri 4. Fatih Kürsüsünde 5. Hatıralar 6. Asım 7. Gölgeler

2. “Aczimin giryesidir bence bütün âsârım

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyliyemem

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzarım

Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa;

Oku, zîrâ onu yazdım iki söz yazdımsa.”

Şair Safahat’ın yukarıda bir parçası bulunan manzum önsözünde kendişiirlerini ve şiir kitabını nasıl tanıtıyor?

Bütün şiirlerini “aczinin gözyaşları” ve kitabını “hisli bir yürek” olaraktanıtıyor.

3. Safahat’ta yer alan toplumsal konulu üç şiir ismi yazınız.

1.Küfe 2. Seyfi Baba 3. Hasta 4. Meyhane … v.d.

4. Mehmet Akif’in, TBMM’nin açtığı Milli Marş yarışmasında birincigelen İstiklal Marşı şiiri Safahat’ın hangi bölümündedir?

Mehmet Akif, İstiklal Marşını “O, millete aittir!” diye Safahat’ınaalmamıştır.

5. Asım adlı bölümde, karşılıklı konuşan kişilerden Köse İmam,Hocazade ve Asım neyi temsil ediyorlar?

Köse İmam; Müslüman halkın, yanılmaz irfan ve basiretin temsilcisidir.

Hocazade; İdeal Müslüman tipinin temsilcisidir.

Asım; ahlaklı, bilgili, mert, cesur Türk gençliğinin temsilcisidir.

6. Asım kimin oğludur?

Köse İmam’ın oğludur.

7. Hasta şiirinde, öğrencinin hastalığı nedir? Onu niçin okuldangöndermek istiyorlar?

Hastalığı veremdir. Diğer öğrencilere bulaşmasın diye.

8. Küfe şiirinde, küçük Hasan babasından kalan küfeyi niçintekmeliyor?

Babasının bu küfe yüzünden öldüğüne inandığı için.

9. Seyfi Baba’yı gece ziyarete giden kişi, ona ıhlamur demleyipyardım ettikten sonra, sabah biraz para bırakıp ayrılmak istiyor, kesesinde hiçparasının olmadığını fark edince ne diyor?

“Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.”

10. İnsan şiirinde, “muhakkar-küçücük- bir vücudum” diyen insanınaslında mahiyeti nasılmış? “Haberdar olmamışsın kendi zâtından da halasen

“Muhakkar bir vücûdum” dersin ey insan, fakat bilsen…

Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvîdir:

Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir…”

Mahiyeti meleklerden de yüceymiş ve onun içinde âlemler gizliymiş.

11. Kocakarı ile Ömer şiirinde, Hz. Ömer yaşlı kadın ile torunlarınane getiriyor.

Bir çuval un ile bir testi yağ.

12. “Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak..” diye başlayan şiirde,şair genel olarak hitap ettiği insanlara ne tavsiye ediyor?

Azmi elden bırakmamasını ve ye’se düşmemesini.

13. “Olmaz ya.. Tabii biri insan..” diye başlayan şiirde, Müslümanlarınhasm-ı hakikisi (gerçek düşmanı) olarak ne gösteriliyor.

Cehalet

14. Uyan adlı şiirde, bugün insanın kendi hakkını ancak nasılalabileceğini söylüyor?

“Hakkımı vermem”, deyip hakkı için mücadele ederek.

15. “Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır” diye başlayanşiirde, gerçekte fazilet hissi neyden doğarmış?

Allah korkusundan.

16. Necid Çöllerinden Medine’ye şiirinde, şair Mescit-i Nebevî’dedua ederken “Ravza-i Peygamber”in demir kuşaklarına sarılıp ağlayan ve “Yanebî, şu halime bak…” diye inleyen ve sonunda oracıkta şehit düşen hacınerelidir?

Sudanlıdır.

17. Umar mıydın adlı şiirde, mev’ud olan (vaat edilen ) rahmetininmesinin tek yolu olarak ne gösteriliyor?

Çalışmak, alınların terlemesi gösteriliyor.

18. Bülbül adlı şiirde, şair niçin matemi (feryat figan ağlamayı)bülbüle değil de kendine hak (uygun) görüyor?

Bülbülün eşi var, evi barkı var, yaşayacak baharı ve bir sürü güzelliklerivar. Eğer isterse kanatlanıp uçar ve istediği yere gidebilir. Oysa şairin ufkukararmıştır; baharı hazana dönmüş, bütün yurdunu Garb baştan başa çiğnemiştir;dindaşları yerlerde sürünmekte ve na-mahrem, İslam’ın haremgâhındadolaşmaktadır. Böyle bir durumda tabii ki matem bülbülün değil, şairinhakkıdır.

19. Bir Gece adlı şiirde, “O ma’suma (Hz. Peygamber’e) bütün birbeşeriyyet” niçin “medyun” (borçlu) imiş?

Çünkü dünyanın sahip olduğu her şey O’nun vergisiymiş. (O’nun sayesindemeydana gelmiş.)

20. Vahdet adlı şiirde, Yermük savaşında yaralı olarak yerde yatangazilere su içirmek için dolaşan kişi, “su” diye inleyen üç kişiden hangisinesuyu içirebiliyor?

Her seferinde yaralı gaziler suyu diğer isteyene götürmesini işaret ediyor,diğerinin yanına gittiğinde onu ruhunu teslim etmiş buluyor, sonunda hiçbirineiçiremeden hepsi şehit oluyor.Benzer Dosyalar