Son Dakika Haberleri

Sayıların yazımı ders notuSayılarınYazımıyla İlgili Kurallar

1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir.Bununla ilgili kesin bir kural olmamakla beraber uygulamada edebî karaktergösteren sayılar yazıyla yazılır.

* Otuz beş yaş şiirini çok severim.

* İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.

* Geleli üç ay oluyor.

Buna karşılık ölçü ve istatistiksel veriifade eden sayılar rakamla yazılır. 100 lira, 15 kilogram, 20 metre, 150kilometre

Saat ve dakikalar metin içinde yazıylada yazılabilir.   On ikiye beş kala, beşeçeyrek kala, yediyi on üç geçe vb.

2. Sıra sayıları rakamla da yazıyla dayazılabilir. Rakamla yazıldığında, rakamdan sonra nokta konur veya rakamdansonra kesme işareti konularak ek yazıyla yazılır.

3. gün, 5. sıra, 6. madde; 3’üncü gün,5’inci sıra, 6’ıncı madde vb.

3. Üleştirme sayıları yazıyla gösterilirİkişer, üçer, onar, beşer beşer, ikişer ikişer vb.

4. Birden fazla sözcükten oluşan sayılarayrı yazılır.

Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.

saat dokuzu beş geçe vb.

5. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır.

8, 2 ( tam onda 2), 15, 5 (15 tam onda5) vb.Benzer Dosyalar