Son Dakika Haberleri

Sened-i İttifak konu özetiSENED-İ İTTİFAK (1808):

 

Ayanlarla Osmanlı arasındaimzalandı.

 

Tımar Sistemi: Devlet,tarla sahiplerine toprağı kendisi veriyor. Devletin şartları ise; toprağın üstüste 3 yıl ekilememezlik yapılmaması, asker yetiştirilmesi ve devlete vergiverilmesiydi. Savaşlardaki yenilgiler arttıkça vergilerde arttı. Bunun sonucutopraklar boş kaldı.

 

İltizam: Uzak bölgelerdekivergi toplama işinin kişilere verilmesidir. İltizamı alan kişiye MÜLTEZİMdenir. Bu mültezimler devletten uzak yerde oldukları için vergileri iki katolarak topladı. Topraklar böylece boş kaldı ve zenginler toprağı işletmeyebaşladı.

 

AYANLAR: Tımar sistemininbozulması ve İltizam usulünün bir sonucu olarak ortaya çıkan Toprak Ağalarıdır.

 

SENED-İ İTTİFAK MADDELERİ:

 

II. Mahmut’un İstekleri;

 

Ø Ayanlar merkeziotoriteye bağlı kalacaklar, padişah otoritesini taşrada temsil edecekler.

Ø Ayanlar bulunduklarıbölgede güvenliği sağlayıp, düzenli vergi toplayacaklar.

Ø Devlete karşı birisyan çıktığında ayanlar emir almayı beklemeden o isyanı bastıracaklar.

Ø Savaş sırasındaayanlar devlete asker toplayacaklar.

 

Ayanların İsteği;

 

Ø Devlet ayanların varlığınıresmen tanıyacak.

 

SONUÇ: Devletin toprak ağalarına bile söz geçiremeyecekkadar güçsüz olduğu anlaşıldı.

 

ÖNEMİ:

 

Ø Osmanlıda ilk defapadişah otoritesi sınırlandı.

Ø Osmanlıda ilkdemokratikleşme hareketidir.

Ø Manga Carta’ya benzer.İngiltere’de Kral yetkisi sınırlandı, halk etkisi vardı. Bizde de padişahotoritesi sınırlandı fakat halk etkisi yoktur. 

 

ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË

NOT: Sened- i İttifak sözleşmesinin imzalanmasındaAvrupa’nın hiçbir etkisi yoktur.

 

NOT: II. Mahmut yeniliklerine başlamadan önce

            ØAyanları

            ØSadrazam Alemdar Mustafa Paşa’yı

            ØYeniçerileri

            ØUlemayı

Olmak üzere yeniliklere engelolan bu dört engeli ortadan kaldırdı. Bu sayede birçok alanda yenilikyapabildi.Benzer Dosyalar