Son Dakika Haberleri

Sokakta romanı soru ve cevap anahtarıSokakta Romanı Test Soruları ve Cevapları (100 Temel Eser)

1-  Sokakta romanında kaptan, komiserin arkadaşına küçükken dünyayı keşfetmesi için ne hediye etmiştir?

A)       İçinden dünyayı izleyebileceği bir tahta

B)       Hep yanında taşıması gereken bir paket

C)       Bakıp anlam çıkarması için bir küre

D)       Koluna takması için bir sat

E)       Hep yanında taşıması için bir kolye

 

2-  Sokakta romanında Küçük Bey’in dadısının en son dileği nedir?

A)       Küçük Bey’in de ölmesi

B)       Çok zengin olmak

C)       Herkesin kendisine aşık olması

D)       Bembeyaz olmak

E)       Esaretten kurtulmak

 

3-  Sokakta romanın kahramanı komiser ile öldürülen kadının oğlunun arkadaşlığı nereye dayanır?

A)Okuldan      B)İş yerinden     C)Hastaneden          D)Yolculuktan      E) Mahalleden

 

4-  Sokakta romanında yaşlı kadını kim öldürmüştür?

A)Komiser    B) Küçük Bey  C) Doktor        D)  Küçük oğlu      E) Büyük oğlu

 

5-  Sokakta romanında komiserin babası olan Küçük Bey’in eski ve köhne fikirli bulduğu adam kimdir?

A) Sabuncu               B)Bakkal        C)Tesbihçi           D)Doktor             E) Katil

 

6-  Sokakta romanında, komiserin arkadaşı sokaktaki savaşın nedenini neye bağlıyor?

A) Sınır kavgalarına

B) Ekonomik sıkıntılara

C) Bir sağlık ocağının olmamasına

D) İnanç yoksulluğuyla mücadeleye

E) Sokakta cinayetlerin artmasına

 

 

7- Sokakta romanında uzun süre karakolda cinayetten sorumlu tutulan kişi kimdir?

A) Öldürülen kadının büyük oğlu

B) Tesbihçi    

C) Küçük bey

D) İmam       

E) Komiserin çocukluk arkadaşı

 

8-Sokakta romanında komiserin ölen kadının evinde bulduğu ilk delil nedir?

A) Caninin parmak izi

B) Kül tablasında unutulan sigara

C) Erkek pantolon düğmesi

D) Bir güneş gözlüğü

E) Bir saat pimi

 

9-         "............... , bir Fransız mürebbiye, kendini, milliyetini, inançlarını inkâr etmiş bir ana baba elinde yetişti. Tek olarak fedakârdı, iyi niyetliydi." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)        Katil zanlısının üvey kardeşi

B)        Küçük Bey

C)        Çamaşırcının kızı

D)        Mülazım

E)        Komiser

 

10- Komiser, çocukluğunun geçtiği sokağa kaç yıl sonra dönmüştür?

A)        Beş yıl sonra

B)        On yıl sonra

C)        Yirmi yıl sonra

D)        Otuz yıl sonra

E)         Kırk yıl sonra

CEVAP ANAHTARI

1- A,  2- E,  3-E,  4-E,  5-C,  6-D,  7-E,  8-C,  9-C,  10-DBenzer Dosyalar