Son Dakika Haberleri

Somut ve Soyut isimler Ders NotuSomut İsim :

Beş duyudanherhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramlarınisimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Buisimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığıkişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar.

su, toprak,ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku...

Soyut İsim :           

Beş duyudan herhangibiriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız veyavar olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıklarınisimleridir.
sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, ruh, şeytan...Benzer Dosyalar