Son Dakika Haberleri

Suç ve Ceza Kitabı soru ve cevap anahtarıSUÇ VE CEZA SINAV SORULARI

1- Raskalnikov kızkardeşi Dounia, Petersburg’a gelmeden önce ne iş yapıyordu?

A) Dadılık

B) Terzilik

C) Hizmetçilik

D) Ahçılık

E) Öğretmenlik

2- Raskalnikov üniversitede hangi alanda eğitim görmüş ve niçin eğitimini yarıda bırakmıştır?

A) Tıp eğitimi – zor geldiği için

B) Hukuk- yoksulluk yüzünden

C) Tarih- felsefeye ilgi duymaya başlamasından dolayı

D) Matematik- hocalarla arası bozulduğu için

E) Felsefe- hapse düştüğü için

3- Raskalnikov’un yaşlı rehinci kadını ve kız kardeşini öldürmek için kullandığı alet neydi?

Bu aleti nereden temin etti?

A) Yakın bir arkadaşının tabancaı ile

B) Kaldığı otel mutfağından çaldığı bıçakla

Ç) Meyhaneden çaldığı bıçakla

D) Kapıcının evinden gizlice aldığı balta ile

E) Patronun tabancasıyla

4- Raskalnikov’un en iyi geçindiği ve düşüncelerini paylaştığı arkadaşı Razumihin’in kişilik

özellikliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çok içki içebilirdi, ama istemediği zaman da hiç içmezdi.

B) Hiçbir yenilgiye üzülmez, hiçbir şey onu ezemezdi.

C) Herhangi bir yerde uyuyabilir, soğuğa ve büyük bir açlığa dayanabilirdi.

D) Çok zeki biriydi.

E) Karamsar, hüzünlü bir karaktere sahipti.

5- Raskalnikov yaşlı rehineci ve kız kardeşinin evinden aldığı paralan ve diğer kıymetli

eşyaları nerede sakladı?

A) Bankada

B) Bir taşın altındaki çukurda

C) Kasada

D) Arkadaşı Razumihin’in evinde

E) Evin bahçesinde

6- Raskalnikov kaçıncı sınıf bir mahkûmdur ve hangi cezaevinde yatmıştır?

A) Birinci sınıf- Petersburg

B) Birinci sınıf- Sibirya

C) İkinci sınıf- Sibirya

D) Üçüncü sınıf – Moskova

E) İkinci sınıf- Petersburg

7- Raskalnikov’un annesi Pulcherina Aiexandravna nasıl öldü?

A) Tüberkülozdan

B) Veremden

C) Kaza kurşunuyla

D) İntihar etti.

E) Delirip beyin hummasından

1-A

2-B

3-D

4-E

5-B

6-C

7-E

8. Raskolnikov’un kız kardeşi Dounia, Petersburg’a gelmeden önce ne iş yapıyordu?

A) Dadılık

B) Terzilik

C) Hizmetçilik

D) Aşçılık

9. Raskolnikov üniversitede hangi alanda eğitim görmüş ve niçin eğitimini yarıda bırakmıştır?

A) Tıp eğitimi – zor geldiği için

B) Hukuk- yoksulluk yüzünden

C) Tarih- felsefeye ilgi duymaya başlamasından dolayı

D) Felsefe- hapse düştüğü için

10. Raskolnikov’un yaşlı rehinci kadını ve kız kardeşini öldürmek için kullandığı alet neydi?

Bu aleti nereden temin etti?

A) Yakın bir arkadaşının tabancası ile

B) Kaldığı otel mutfağından çaldığı bıçakla

C) Meyhaneden çaldığı bıçakla

D) Kapıcının evinden gizlice aldığı balta ile.

11.Raskolnikov’un en iyi geçindiği ve düşüncelerini paylaştığı arkadaşı Razumihin’in kişilik

özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çok içki içebilirdi, ama istemediği

zaman da hiç içmezdi.

B) Hiçbir yenilgiye üzülmez, hiçbir şey

onu ezemezdi.

C) Herhangi bir yerde uyuyabilir, soğuğa

ve büyük bir açlığa dayanabilirdi.

D) Karamsar, hüzünlü bir karaktere sahipti.

SUÇ ve CEZA örnek sınav 1

1. Raskolnikov, aşağıdakilerden hangisine söz verdiği için karakola gidip teslim

olmuştur?

A) Annesine B) Kız kardeşine C) Sonya’ya D) Komiser

Petkoviç’e E) Arkadaşına

2. Raskolnikov vicdanını rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

A) Hastalanan Marmelodov’u iyileştirmek için gayret ediyordu.

B) Katrina’nın cenazesini kaldırdı.

C) Komiser Fomiç’e doğruyu itiraf ediyor.

D) Sonya’ya para vererek yardım ediyordu.

E) Kardeşinin İvanoviç’le evlenmesini engelliyor.

3. Raskolnikov cinayetten önce parkta çimlerin üzerinde uyurken uzun bir rüya

görüyor. Rüyasında öldürme sahneleri görüyor.

Raskolnikov’un rüyasında öldürüldüğünü gördüğü şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir delikanlı B) Köpek

C) At D) Küçük bir çocuk E) Kedi

4. Raskolnikov’un Sonya’ya itirafı üzerine Sonya’nın ona teklifi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Petersburg’dan kaçıp başka bir yerde yaşama

B) Annesiyle kız kardeşini alarak evlerine geri dönme

C) Paraları alıp başka bir kimlikle yaşama

D) İtirafını komisere yapıp teslim olma

E) Kendisiyle Sibirya’ya gitme

5. Raskolnikov, Razumihin ile eve dönerken kendi evinin ışıklarının yandığını

görüyor. Eve çıktıklarında karşılaştıkları kişiler aşağıdakilerden hangisinde

verilmiştir?

A) Marmelov ve eşi B) Lujin ve ev sahibi

C) Sonya ve annesi D) Annesi ve kız kardeşi

E) Doktor arkadaşı ve komiser

6. Raskolnikov Lizevatta’yı öldürdüğünden vicdan azabı çeker.

Aşağıdakilerden hangisi Raskolnikov’ un vicdan azabı çekmesinin

sebeplerinden değildir?

A) Lizevatta’nın öldürülmeyi hak etmemesi

B) Sistemi değiştirirken yanlış şeyler yapması

C) Masum bir insanın kanını dökmesi

D) Lizevatta’da bol para bulunması

E) Gözünün kararması ve doğru düşünememesi

7. Raskolnikov’un üniversitenin hangi bölümünde okuduğu ve ne olmak istediği

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Siyaset Bilimi, Yönetici B) Eğitim , Öğretmen C) Uluslar arası ilişkiler,

Yönetici D) Tıp Fakültesi, Doktor

E) Hukuk Fakültesi, Savcı

8. Raskolnikov, sistemi değiştirenlerden dört insanı kendisine örnek alıyor.

Aşağıdaki isimlerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Napolyon B) Lenin

C) Sezar D) Hz. Muhammed E) Büyük İskender

9. Raskolnikov’un tefeci kadını öldürme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefeci kadından intikam almak istemesi

B) Tefeci kadından, verdiği emanetleri almak istemesi

C) Bozulan sistemi düzeltmeyi düşünmesi

D) Daha fazla para kazanma arzusu

E) Parasız kalınca ne yaptığını bilememesi

10. Eğer yüksek bir yerde, bir kayanın üzerinde, iki ayağımın sığacağı kadar bir yer

verseler ve deseler ki: “Çevrende okyanuslar, altında uçurumlar, korkunç bir

yalnızlık içinde, böylece dikilmeye razı mısın?” Bütün samimiyetimle şu cevabı

verirdim: “Evet, razıyım! Yeter ki yaşayayım! Ömür boyunca, binlerce yıl, ayakta

dursam bile yaşamaya razıyım...”

Eserden hareketle bu paragrafta anlatılmak istenen en kapsamlı yargı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama duygusu her şeye rağmen devam eder.

B) İnsan “yaşamak” duygusu yüzünden alçalmayı bile göze alır.

C) Bazı olaylar, insanda yaşama sevincini tüketir.

D) Yaşamak, insana hayat veren bir duygudur.

E) Yaşamak hep bir çelişkiyle girer hayatımıza.

11. Aşağıdakilerden hangisi Sonya’yı kötü yola düşüren sebeplerden değildir?

A) Babasının işten atılması

B) Geçinecek paraları olamaması

C) Çocukluğunun çok kötü geçmesi

D) Ailesinin zor durumda olması

E) Üvey annesinin ondan böyle bir şey istemesi

12.Romanda Morfa Petrovna ölen karısının kaç defa kendisini ziyarete geldiğini

söylüyor?

A) İki B) Üç C) Dört D) Beş E) Altı

13. Raskolnikov kocakarıya ikinci gidişinde neyi rehin bırakmıştır?

A) Gümüş kaplama tablasını

B) Gümüş saatini

C) Gümüş yüzüğünü

D) Gümüş kolyesini

E) Gümüş anahtarlığını

14.Raskolnikov niçin Razumih’in yanına gitmiştir?

A) sevdiği için B) özlediği için

C) para almak için D) iş bulmak için E) öldürmek için

15. Raskolnikova göre insanlar ............ ve ............ olmak üzere ikiye

ayrılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) iyiler-kötüler B) akıllılar-deliler

C) zenginler-fakirler D) süperler-sıradanlar E) onurlular-sefiller

16. Aşağıdakilerden hangisi kitaptan çıkarılabilir?

A)Yapılan yanlışların nedeni varsa yanlış sayılmaz.

B) Toplumun benimsediği suçlar suç olmaktan çıkar.

C) Aç kalan bir toplumun işleyemeyeceği suç yoktur.

D) Suçlu olan herkes bir şekilde cezalandırılır.

E) Her fakir sefildir.

17. Memur kılıklı adam öğrencinin sefalete düşmediğini nerden anlıyor?

A) Adam öldürmemesinden

B) Hayvan taşınan araçlarda uyumamasından

C) Hırsızlık yapmamasından

D) Parası olduğundan

E) Arkadaşlarıyla konuşmasından

18. Raskolnikov, polise, Nastasya'ya ve Marmeladov'a ne kadar para vermiştir?

POLİS NASTASYA MARMELADOV

A) 12 Kopek 56 Ruble 30 Kopek

B) 31 Kopek 5 Kopek 55 Ruble

C) 28 Kopek 5 Kopek 15 Ruble

D) 20 Ruble 5 Ruble 45 Ruble

E) 20 Kopek 5 Kopek 45 Kopek

19. Raskolnikov tefeciyi oyalamak için getirdiği sarıp sarmaladığı rehine nedir?

A) Sigara tablası B) Tahta ve demir levha

C) Aile yadigarı bir saat D) Gerdanlık E) Bir çeviri

20. Katerina’nın …… çocuğu vardır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

21. Kitap hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A) İlahi bakış açısıyla

B) Kahraman bakış açısıyla

C) Gözlemci bakış açısıyla

D) Hepsi

E) Yazarın bakış açısıyla

22. Romanda bazı kişiler için birden fazla isim kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Piyotr Petroviç- Lujin

B) Raskolnikov- Rodya

C) Dunya- Avdotya Romanovna

D) İlya Petroviç- Zamiyatov

E) Razumihin- Dimitri Prokofyiç

SUÇ ve CEZA örnek sınav 2

1-) Raskalnikov pansiyon ile gideceği yer (alyona ivanovna’nın evi) arasındaki

mesafeyi kaç adım olarak ölçmüştür?

A-707 B-307 C-730 D-370

2-) Raskalnikov işine hangi adı vermiştir?

A-Hain pusu B-Alçak rüya C-Zengin kadın D-Hayat boyu mutluluk

3-) Raskalnikov planındaki her şeyi yerine getirmiş.Ama işin en zor tarafı

kalmıştı.işin en zor tarafı neydi?

A-Paltosunun içine ilmik dikmek

B-Nastasya’dan gömlek istemek

C-Mutfaktaki baltayı almak

D-Alyona ivanovna’nın kapı nöbetçilerini geçmek

4-) Raskalnikov mutfağa ilk girdiğinde baltayı alamamıştı.Baltayı

alamamasının sebebi neydi?

A-Nastasya’nın onu görmesi

B-Razumikin’in baltasının aklına gelmesi

C-Kararından bir süreliğine vazgeçmesi

D-Ev sahibinin mutfakta olması

5-) Raskalnikov’un aldığı balta neredeydi?

A-Bekçinin odasındaki sedirin altında

B-Mutfakta

C-Nastasya’nın odasında

D-3.kattaki Marmeledov’un evinde

6-) Raskalnikov’un baltayı aldığını hiç kimse görmemişti.Raskalnikov garip

bir gülümseyişle “…………………………….”dedi.

Noktalı yerlere ne gelmelidir?

A-Mükemmel bir zamanlama!

B-Kimesenin ruhu bile duymadı.

C-Zeka yanıldığında şeytan yardım eder.

D-Tanrım katillere de mi yardım ediyorsun?

7-) Raskalnikov Aliyona ivanovna’ya son olarak ne getirdi?

A-Babasının ona hediye ettiği saati.

B-Gümüş bir saat.

C-Gümüş bir yüzük

D-Gümüş bir sigara tabakası.

8-) Aliyona ivanaovna’nın boynındaki kordona ne takılıydı?

A-İkisi de bakırdan olan iki haç

B-İkisi de serviden olan iki haç

C-Serviden yapılmış bir haç

D-Biri serviden biri bakırdan olan iki haç.

9-) Raskalnikov çaldığı eşyaları ilk olarak nereye koydu?

A-Kağıt kaplamaların arasına

B-Yatağın altına

C-Razumikin’in evine.

D-Elbiselerinin arasına.

10-) Raskalnikov’a bakan doktorun adı neydi?

A-Zosimov B-Piyer petroviç C-Koch D-Dimitri

11-) Raskalnikov sokak müziğini dinledikten sonra meyhaneye gitmişti.Daha

sonra 15 kapik verdiği kız onun adını sormuş O da bana

“…………diyebilirsiniz” demişti.

Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Natalya B-Zosimov C-Nikola D-Douklido

12-) Raskalnikov’un hastalığından sonra gittiği ilk meyhanede karşılaştığı ve

hastalığında da onu ziyaret etmiş olan kişi kimdir?

A-Piyer petroviç B-Zosimov C-Zamiyatov D-Nikola

13-) Seyisin çarptığı;atların çiğnediği bu olaydan sonra da ölen kişi kimdir?

A-Eleni B-Marmeledov C-Sonya D-Dunya

14-) Marmeledov son nefesini kimin kolları arasında vermiştir?

A-Raskalnikov B-Sonya C-Katerin ivanovna D-Polya

15-) Raskalnikov’a sarılarak O’na “bütün ömrümce size dua edeceğim” diyen

kişi kimdir?

A-Sonya B-Katerin ivanovna C-Marmeledov D-Polya

16-) Raskalnikov’un kabusundaki adam ona ilk ne demişti?

A-Katil! B-Hain katil! C-Alçak katil! D-Acımasız katil!

17-) Raskalnikov’un en yakın arkadaşı …..idi.Diğerlerinin arasında en yakın

arkadaşı,daha doğrusu ötekilerine oranla kendine yaklaşmasına izin verdiği

tek insandı.

Yukarıda bahsedilen kişi kimdir?

A-Marmeledov B-Nastasya C-Paşenka D-Razumikin

18-) Arkad ivanoviç isvidrigailov dunya’ya kaç ruble vereceğini söylemişti?

A-On bin ruble

B-Yirmi beş bin ruble

C-Kırk beş bin ruble

D-On beş bin ruble

19-) Piyer petroviç odadan çıktıktan bir müddet sonra Raskalnikov kaderde

varsa yine geleceğini söyleyip dışarı çıkmıştı.Raskalnikov çıktıktan sonra

nereye gitmiştir?

A-Piyer petroviç’in yanına

B-Arkad ivanoviç isvidrigailov’un yanına

C-Aliyona ivanovna’nın evine

D-Sonya’ya

20-) Mart, Mari’nin öldüğünü hz. İsa’ya söylemişti.Beraberce mezarına

gidilmişti.Mesih onu dirilteceğini söylemişti.Ve “taşı kaldırınız” demişti.Mart

ise “Efendimiz gömüleli …. gün olmuştur,kokmaya başlamıştır artık”

dedi.Mari gömüleli kaç gün olmuştu?

A-29 B-8 C-23 D-4

21-) Raskalnikov, Sonya kitabın bir bölümünü okuyup kapattıktan sonra ona

ne dedi?

A-Bugünden sonra senden başka kimsem yok.Beraberce çıkıp gidelim.

B-Yarın kiliseye gidelim.

C-Katerin’in çıldırması seni çok etkilemiş.

D-Niye devam etmiyorsun?

22-) Piyer petroviç Sonya’yı ne ile itham etmişti?

A-Ondan yüz ruble çaldığı

B-Katilin o olduğu

C-Raskalnikov’un suçuna ortak olduğu

D-Katerin’e kötü davranmakla.

23-) İsvidrigailov Dunya’ya yazdığı mektup ne ile ilgiliydi?

A-Raskalnikov’un katil olduğu

B-O’nunla evlenmek istediğini

C-Marta’yı zehirleyerek öldürmesinin sebebinin o oldugu ve onla görüşmesi

gerektiği

D-O’na deliler gibi aşık olduğunu.

24-) Raskalnikov Sonya da ordayken daireden kime suçunu itiraf etmişti?

A-Piyer petroviç B-İlya petroviç C-Zamiyatov D-Nikomet fomiç

25-) Raskalnikov kaç yıl ceza yemiştir?

A-8 B-16 C-12 D-10

26- Raskalnikov kızkardeşi Dounia, Petersburg'a gelmeden önce ne iş

yapıyordu?

A) Dadılık

B) Terzilik

C) Hizmetçilik

D) Ahçılık

E) Öğretmenlik

27- Raskalnikov üniversitede hangi alanda eğitim görmüş ve niçin eğitimini

yarıda bırakmıştır?

A) Tıp eğitimi - zor geldiği için

B) Hukuk- yoksulluk yüzünden

C) Tarih- felsefeye ilgi duymaya başlamasından dolayı

D) Matematik- hocalarla arası bozulduğu için

E) Felsefe- hapse düştüğü için

28- Raskalnikov'un yaşlı rehinci kadını ve kız kardeşini öldürmek için

kullandığı alet neydi?

Bu aleti nereden temin etti?

A) Yakın bir arkadaşının tabancası ile

B) Kaldığı otel mutfağından çaldığı bıçakla

Ç) Meyhaneden çaldığı bıçakla

D) Kapıcının evinden gizlice aldığı balta ile

E) Patronun tabancasıyla

29- Raskalnikov'un en iyi geçindiği ve düşüncelerini paylaştığı arkadaşı

Razumihin'in kişilik özellikliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çok içki içebilirdi, ama istemediği zaman da hiç içmezdi.

B) Hiçbir yenilgiye üzülmez, hiçbir şey onu ezemezdi.

C) Herhangi bir yerde uyuyabilir, soğuğa ve büyük bir açlığa dayanabilirdi.

D) Çok zeki biriydi.

E) Karamsar, hüzünlü bir karaktere sahipti.

30- Raskalnikov yaşlı rehineci ve kız kardeşinin evinden aldığı paralan ve

diğer kıymetli eşyaları nerede sakladı?

A) Bankada

B) Bir taşın altındaki çukurda

C) Kasada

D) Arkadaşı Razumihin'in evinde

E) Evin bahçesinde

31- Raskalnikov kaçıncı sınıf bir mahkûmdur ve hangi cezaevinde yatmıştır?

A) Birinci sınıf- Petersburg

B) Birinci sınıf- Sibirya

C) İkinci sınıf- Sibirya

D) Üçüncü sınıf - Moskova

E) İkinci sınıf- Petersburg

32- Raskalnikov'un annesi Pulcherina Aiexandravna nasıl öldü?

A) Tüberkülozdan

B) Veremden

C) Kaza kurşunuyla

D) İntihar etti.

E) Delirip beyin hummasından

33- Raskalnikov suçu karşılığında gittiği hapishanede ne ceza aldı?

A) Yol inşaatında çalışma

B) Çamaşır yıkama

C) Kürek mahkumu

D) Pamuk toplama

SUÇ ve CEZA örnek sınav 3

1.Raskolnikov üniversitenin hangi bölümünde okuyor? Ne olmak istiyor?

*Raskolnikov hukuk bölümünde okuyor ve avukat olmak istiyor

2.Katerina, kocası Marmaledov’a niye durmadan hakaret ediyor?

*Katerina Marmaledov’a işten atılması ve onlara sefil bir hayat yatığı için

hakaret ediyor.Oysa Marmaledov bir iftira sonucu işten atılır.

3.Marmaledov kendini neden içkiye veriyor?

*Mamaledov kendine iftira atılarak işinden kovulduğu ,çocuklarına ve eşine

bakamadığı dolayısıyla eşinden sürekli hakaret gördüğü için içki içiyor.

4. Raskolnikov’un maddi açıdan zor duruma düşmesinin sebebi nedir?

*Annesinin ve kızkardeşinin ona para göndermemeleridir.Dünya kötü bir

iftiraya uğradığı için onunla uğraşmak zorunda kalmışlar ve Raskolnikov’a

para gönderememişlerdir.

7. Cinayet öncesi ve sonrası Raskolnikov aslında nasıl bir ceza çekiyor?

*Vicdanen kendisini hiç rahat hissedemiyor.

8.Lujin’in Dunya ile evlenmesindeki asıl sebep nedir?

*Dünya’nın kültürlü ve eğitim görmüş olmasının yanı sıra sahipsiz ve

fakir olması ve daima kendini Lujin’den küçük görecek ve ona minnettar

kalacak olmasıdır.

9.Raskolnikov’un makalesi niye gönderdiği gazetede değil de başka gazetede

yayımlanıyor?

* Çünkü makalesini gönderdiği gazete makale yayınlanamadan kapatılmıştır.

10.Raskolnikov cinayetten sonra saatlerce uyuyup uyandığında elbiselerinin

olmadığını görünce polisler aldı zannedip telaşlanıyor. Elbiselerini aslında

kim,niye almıştır?

*Elbiselerini dostu Razumihin değiştirmek ve yerine yenisini almak için

almıştır.

11.Raskolnikov tefeci kadının kızı Lizavetta’yı niye öldürdü?

*Raskolnikov Lizaveta’yı cinayeti ve kendini gördüğü için öldürdü.Bunu

düşünmeye de vakti yoktu.Aslında o suçsuzdu.

12.Sonya Raskolnikov’un katil olduğunu öğrenince Raskolnilov’a ne tavsiye

etti?

*Ana caddeye çıkarak topraktan ve insanlardan af dilemesini ve suçunu

itiraf etmesini istedi.

13.Sonya, Raskolnikov’un katil olduğunu öğrenince nasıl tepki gösterdi?

*Raskolnikov’un katil olduğunu öğrenen Sonya ona bir anne şefkati ile

yaklaşır.Ağlamaya başlar.Rakolnikov’un böyle bir suç işleyemeyeceğini

söyler. Bu vicdan azabından kurtulması için ona suçunu itiraf etmesini

söyler.

14.Eserde kaderin adalet ettiğini nasıl anlıyoruz?

*Raskolnikov’un kardeşi Dünya’ ya iftira atarak işten atılmasına ve onların

parasız kalmasına dolayısı ile Raskolnikov’un da parasız kalmasına sebep

olan kişinin sonunda Raskolnikov gibi şuurunu yitirerek hastalanması ve

kendini öldürmesi.Ölmeden önce bütün servetini zor durumda bıraktığı

kişilere vermesi.Kötü yola düşmüş bir kişiyi bu yoldan kurtarması kaderin

adaletinin bir göstergesidir.

Ayrıca Sonya , başta kötü yolda iken ve herkesçe horlanırken sonunda(iyi

niyeti sebebiyle) bir azize gibi görülüp değer verilmesi de kaderin adalet

ettiğini gösterir

15. Raskolnikov bir köprüde şuursuzca yürürken zengin bir kadın onun haline

acıyıp 20 kopek veriyor. Raskolnikov’u acınacak hale düşüren durum neydi?

*İşlediği cinayette suçsuz birini de öldürmüş olması ve bundan dolayı

vicdan azabı çekmesi

16.Sonya’yı kötü yola düşüren sebebi yazınız.

*Babasının işten atılması ve geçinecek paraları olamaması.Ailesinin zor

durumda olması ve üvey annesinin ondan böyle bir şey istemesi.

17.Raskolnikov ile Razumihin beraberce eve dönerken Raskolnikov’un

evinin

ışıklarının yandığını görüyorlar. Eve çıktıklarında kimlerle

karşılaşıyorlar?

*Evde Raskolnikov’un kız kardeşi ve annesiyle karşılaşıyorl

18.Razumihin, Raskolnikov’un diğer adını sıkça kullanıyor. Bu ismi yazınız.

* Rodya

19.Morfa Petrovna ölen karısının kaç defa kendisini ziyarete geldiğini

söylüyor?

*üç defa.

20.Sonya’yı kötü yola düşüren sebebi yazınız.

*Babasının işten atılması ve geçinecek paraları olamaması.Ailesinin zor

durumda olması ve üvey annesinin ondan böyle bir şey istemesi.

SUÇ ve CEZA örnek sınav 4

Suç ve Ceza

1- Raskolnikov vicdanını rahatlatmak için aşağıdakilerden

hangisini yapmamıştır?

A)Hastalanan Marmelodov’u iyileştirmek için gayret ediyordu.

B)katrina’nın cenazesini kaldırdı.

C)Sonya’ya para vererek yardım ediyordu.

D)Komiser Fomiç’e doğruyu itiraf ediyor.

E)Kardeşinin İvanoviç’le evlenmesini engelliyor.

CEVAP: D

2- Raskolnikov kime söz verdiği için karakola gidip teslim oluyor?

A)Annesi B)Kız kardeşi C)Arkadaşı

D)Komiser Petkoviç E)Sonya

CEVAP: E

3- Raskolnikov cinayetten önce parkta çimlerin üzerinde uyuya kalarak

uzun bir rüya görüyor.Rüyasında öldürme sahneleri görüyor.Rüyada

öldürülen şey nedir?

A)Bir delikanlı B)Küçük bir çocuk C)At D)Köpek E)Kedi

CEVAP: C

4- Raskolnikov Sonya’ya itiraf ettikten sonra Sonya ona neyi teklif etti?

A)Petersburg‘tan kaçıp başka bir yerde yaşaması

B)İtirafını komisere yapıp, teslim olmasını

C)Annesiyle kız kardeşini alarak evlerine geri dönmesini

D)Paraları alıp, başka bir kimlikle yaşamayı

E) Kendisiyle Sibirya’ya gelebileceğini

CEVAP: B

5- Aşağıdaki isimlerden hangisi romanda geçmez?

A)Razumihin

B)Piyatr Petroviç

C)Katerine İvanovna

D)Soyimov İhoviç

E)Dunya Aleksandrovna

CEVAP: D

6- “Eğer yüksek bir yerde, bir kayanın üzerinde,iki ayağımın sığacağı

kadar bir yer verseler ve deseler ki, “Çevrende okyanuslar,altında uçurumlar,

korkunç bir yalnızlık içinde, böylece dikilmeye razı mısın?Bütün

samimiyetinle şu cevabı verirdim:”Evet, razıyım! Yeter ki yaşayayım! Ömür

boyunca, binlerce yıl, ayakta dursam bile yaşamaya razıyım….”

Bu paragrafta anlatılmak istenen en kapsamlı yargı hangisidir?

A)İnsan “yaşamak” duygusu yüzünden alçalmayı bile göze alır.

B)Yaşama duygusu her şeye rağmen devam eder.

C)”Var olmak” duygusu insanoğlunun ruhunda vardır.

D)Yaşamak, insana hayat veren bir duygudur.

E)Yaşamak yana bir çelişkiyle girer hayatımıza

CEVAP: B

7- Raskolnikov ile Razumihin beraberce eve dönerken Raskolnikov’un

evinin ışıkların yandığını görüyorlar.Eve çıktıklarında kimlerle

karşılaşıyorlar?

A)Lujin ve ev sahibi

B)Marmelov ve eşi

C)Sonya ve annesi

D)Annesi ve kız kardeşi

E)Doktor arkadaşı ve komiser

CEVAP: D

8- Raskolnikov üniversitenin hangi bölümünde okuyor, ne olmak istiyor?

A)Hukuk Fakültesi – Avukat

B)Uluslar arası ilişkiler – Yönetici

C)Siyaset Bilimi – Yönetici

D)Tıp Fakültesi - Dahiliye Uzmanı

E)Hukuk Fakültesi - Savcı

CEVAP: A

9- Raskolnikov, sistemi değiştirenlerden dört insanı kendisine örnek

alıyor.Aşağıdaki isimlerden hangisi bunlardan biri değildir?

A)Napolyon B)Büyük

İskender C)Sezar D)Hz.Muhammed E)Lenin

CEVAP: E

10-Raskolnikov’un tefeci kadını öldürme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tefeci kadından intikam almak için

B)Tefeci kadında verdiği emanetleri almak için

C)Daha fazla para kazanma arzusu

D)Bozulan sistemi düzeltme düşünceleri

E)Parasız kalınca ne yaptığını bilmeme duygusu

CEVAP: D

11-Raskolnikov tefeci kadını öldürdüğü için değil, kız kardeşi Lizevatta’yı

öldürdüğünden vicdan azabı çekiyor.Aşağıdakilerden hangisi vicdan azabı

çekmesinin sebebi değildir?

A)Lizevatta öldürülmeyi hak ettiğinden

B)Masum bir insanın kanını döktüğünden

C)Lizevatta’da bol para bulunduğundan

D)Sistemi değiştirirken yanlış şeyler yaptığından

E)Gözü karardığı ve doğru düşünemediğinden

CEVAP: CBenzer Dosyalar