Son Dakika Haberleri

Türk masalları kitabı sınav soruları(ELİPS YAYINLARI – Piyasada bu kitaptan çok olduğu için özellikle yayınevini belirtiyorum)

1. “Altın Ayak Dilruba Sultan” masalında bir Keloğlan, sultanın oğlu Gök’ü nereye ve niçin atmıştır?
A) Kaleye atmıştır çünkü onun yerine geçmek istemiştir.
B) Kuyuya atmıştır çünkü onu öldürmek istemiştir.
C) Kaleye atmıştır çünkü onu öldürmek istemiştir.
D) Kuyuya atmıştır çünkü onun yerine geçmek istemiştir.

2. “Beyaz Gül” masalında, sultan Hint kralının oğluna ne zaman âşık oluyor?
A) Beyaz gülden oluşan demeti, Hint kralının oğlu sultanın hocasına verince.
B) Beyaz gülden oluşan demeti başına takınca.
C) Beyaz gülden oluşan demeti görünce.
D) Beyaz gülden oluşan demeti koklayınca.

3. Aşağıdaki sözlerden hangisi bir masalda bulunan sözlerden değildir?
A) Bir varmış, bir yokmuş.
B) Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde.
C) Portakalı soydum, başucuma koydum.
D) Develer tellal iken, pireler berber iken.

4. “Bahtı Kara Kız” masalında bir tüccarın hiç çocuğu olmaz. Tüccar bunun üzerine uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğa çıkmasının sebeplerinden birisi de çocuk sahibi olmanın çarelerini sormaktır. Yola koyulduğunda karşısına bir derviş çıkar. Derviş ona çeşitli önerilerde bulunur ve gerçekten tüccarın güzel mi güzel bir kız çocuğu olur. Bu kız çocuğunun özellikleri aşağıya verilmiştir. Hangisi bu kız çocuğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Gülünce yüzünde güller çıkar.
B) Ağlayınca gözlerinden inciler dökülür.
C) Yürürken arkasından çimenler çıkar.
D) Somurtkan ve çıkarcıdır.

5. Esir Sultan masalında dev tarafından sultan niçin esir edilmiştir?
A) Oğluna vermek istemiş, sultan kabul etmemiştir.
B) Ülkesine sultan etmek istemiş, sultan kabul etmemiştir.
C) Dev onunla evlenmek istemiş, sultan kabul etmemiştir.
D) Ülkesini ona vermek istemiş, sultan kabul etmemiştir.

6. “Sihirli At” masalında üç kardeşin yaptıkları evin her akşam bir duvarı yıkılıyormuş. Kardeşler bunun üzerine sırasıyla nöbet tutmaya karar vermişler. İlk önce büyük, daha sonra ise ortanca kardeş sırasıyla nöbet tutmuştur. Fakat ikisi de nöbette uyumuşlardır. Son olarak sıra küçük kardeşe gelmiştir. Küçük kardeş ise tam uyuyacağı zaman uyumamıştır. Küçük kardeşin uyumamasının sebebi nedir?
A) Elini yüzünü yıkamış.
B) Bir parmağını kesmiş.
C) Bir ayağını kesmiş.
D) Kendisine bir tokat atmış.

7. “Yedi Başlı Dev” masalında iki erkek kardeşle bir kız kardeş vardır. Bu kardeşlerin anneleri ölünce büyük kardeş her birine bir tavuk almış. Kızın tavuğu her gün yumurtlarken erkek kardeşlerin tavuğu her gün yumurtlamazmış. Bu olaydan dolayı kız kardeşlerini erkek kardeşleri kıskanmış ve evlerinin altında bulunan yedi başlı devin mahzenine kapamışlar. Yedi başlı dev, ilk önceleri kızı sevmiş ve ona mahzenin bütün odalarının anahtarlarını teslim etmiş. Kız, bir gün odaları gezerken kırkıncı odanın kapısını açtığında içeride bağlı bulunan bir delikanlı görmüş. Bu delikanlı o kadar güzelmiş ki delikanlıya aşık olmuş ve onu oradan kurtarmış ve ardından kaçmışlar. Bunu anlayan de, onların peşine düşmüş. Ama onları bulamamış dev. Devin iki aramada da onları bulamamasının sebebi nedir?
A) Görünmezlik sihrini yapmışlar.
B) Ormana kaçıp kurtulmuşlar.
C) Birincisinde kız ağaç, oğlan çoban; ikincisinde ise kız çeşme, oğlan çeşmeden akan su olmuş.
D) Birincisinde taş olmuşlar, ikincisinde ise göl olmuşlar.

8. “Güngörmez Sultan” masalında padişahın çocukları hemen ölüyormuş. Nihayet en son doğan kız çocuğu ölmemiş. Padişah, kızı için ilk önce ne tedbir almıştır?
A) Yeraltına bir mağara yaptırıp, orada büyümesini sağlamış.
B) Yanına kimseyi yaklaştırmamış.
C) Zindana atmış.
D) Gül bahçesinde kalmasını sağlamış. 

9. “Cingöz İbiriş” masalında İbiriş, devin evinden padişahın isteği üzerine neyi çalmıştır?
A) Atını B) Horozunu C) Halısını D) Kızını

10. “Pembe Bulut” masalında, yaşlı bir nine Pembe Bulut’a ne vermiştir?
A) Tarak B) Yay C) Kalem D) Ayna
Benzer Dosyalar