Son Dakika Haberleri

Türk Medeni Kanununun Kabulü (17 Şubat 1926)Türk Medeni Kanununun Kabulü (17 Şubat 1926)

Kişilerin hakları, borçları, aile kurması, bunun işleyişi, evlenme, boşanma, miras ve kişilerin birbiri ile ilgili işlemleri medeni hukuk kapsamındadır.
Osmanlı Devleti’nde hukuk kuraları din kurallarına ve örfe dayanıyordu. Hukukta birlik yoktu. Avrupa devletlerinde modern hukuk kuralları uygulanırken Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde dini ve örfi kurallara dayalı “MECELLE” adı verilen kanun hazırlanmıştı. (Ahmet Cevdet Paşa tarafından) Mecelle toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediği için 17 Şubat 1926 İsviçre Medeni Kanunundan alınarak bir medeni kanun hazırlandı. 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi.

İsviçre Medeni Kanunu’nun Alınma Nedenleri

• Avrupa’da kabul edilen en son medeni kanun olması
• En zor sorunlar karşısında bile akılcı ve pratik çözümler getirmesi
• Türk toplumunun örf ve hukukuna uygun olması
• Kanunda yer alan ifade ve kavramların açık olması
• Yeni bir medeni kanunun hazırlanmasının uzun sürmesi

Medeni Kanun’un Getirdiği Yenilikler

1. Medeni kanun ile aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.
2. Yeni medeni kanun ile resmi nikâh ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi.
3. Yeni kabul edilen medeni kanun ile boşanma hakkı kadına da verildi.
4. Tek kadınla evlilik kararlaştırılmış, modern Türk ailesi kurulmuş.
5. Mirasta kadın erkek eşitliği medeni kanun ile sağlandı
6. Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi.
7. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.
8. Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı.
9. Medeni kanun ile ayrıca patrikhanenin din işleri dışında başka işlerle uğraşması yasaklanmıştır.
10. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurmaları yasaklanmıştır.
NOT: Medeni Kanun ile kanunlar TC’nin bütün vatandaşlarına uygulanmış, hukukta birlik sağlanmış, vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemiştir.
NOT: Türk Medeni Kanunu, kadınlara siyasi haklar vermemiştir.
Benzer Dosyalar