Son Dakika Haberleri

Türkçe Ders Notları


 • Türemiş İsimler Ders Notu

 • Basit İsimler Ders Notu

 • Topluluk İsimleri Ders Notu

 • Çoğul İsimler Ders Notu

 • Tekil İsim Ders Notu

 • Somut ve Soyut isimler Ders Notu

 • Cins İsim Ders Notu

 • Özel İsimler Ders Notu

 • Yansıma Sözcükler Ders Notu

 • Terimsel Anlam Konu Özeti

 • Mecaz Anlam

 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

 • Nitelik ve Nicelik Anlamlı Sözcükler

 • Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler Ders Notu

 • Ünlü türemesi konu özeti

 • Sözcüklerin Anlam Açılımları Konu Anlatımı

 • ki eki konu anlatımı

 • 2.sınıf yazımı karıştırılan sözcükler

 • 4.sınıf çok kullanılan deyimler

 • Küçük ve büyük harflerin yazılışı çalışma notu

 • Virgülün kullanıldığı yerler ders notu

 • Uzun ve kısa çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ders notu

 • Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler ders notu

 • Soru işaretinin kullanıldığı yerler ders notu

 • Parantez işaretinin kullanıldığı yerler ders notu

 • Noktanın kullanıldığı yerler ders notu

 • Noktalı virgülün kullanıldığı yerler ders notu

 • İki noktanın kullanıldığı yerler ders notu

 • de ekinin yazımı ders notu

 • Ek fiiler ders notu

 • İslâmiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

 • Uygur destanı ders notu

 • Ergenekon destanı ders notu

 • Köktürk destanı ders notu

 • Hun - Oğuz destanı ders notu

 • Şu destanı ders notu

 • Alp Er Tunga destanı ders notu

 • Yaradılış Destanı ders notu

 • Türk destanlarının özellikleri

 • Kompozisyonda sonuç bölümünün özellikleri

 • Kompozisyonda gelişme bölümünün özellikleri

 • Kompozisyonda giriş bölümünün özellikleri

 • Tanzimat dönemi gazeteleri ders notu

 • Yapı bakımından sözcükler ders notu

 • Çekim ekleri ders notu

 • Yapım ekleri ders notu

 • Sözcükte yapı ders notu

 • Ayrı yazılan birleşik sözcükler ders notu

 • Ek olan- ki ile bağlaç olan “ki”nin yazımı ders notu

 • Sayıların yazımı ders notu

 • Büyük harflerin yazımı ders notu

 • Ses ve Seslerin kullanımı özeti

 • 4.sınıf nesnel yargı ders notu

 • 4.sınıf öznel yargı ders notu

 • Düşünceyi geliştirme yolları ders notu

 • Anlatım biçimleri konu özeti

 • Cümle ve özellikleri ders notu

 • Cümlenin öğeleri zarf tümleci konu anlatımı

 • Cümlenin öğeleri dolaylı tümleç konu anlatımı

 • Cümlenin öğeleri nesne konu anlatımı

 • Cümlenin öğeleri özne konu anlatımı

 • Cümlenin öğeleri yüklem konu anlatımı

 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler konu özeti

 • 6.sınıf kaynaştırma konu özeti

 • 6.sınıf ulama ders notu

 • 6.sınıf ünsüz benzeşmesi konu özeti

 • 6.sınıf ünsüz yumuşaması ders notu

 • 6.sınıf ünsüz türemesi konu özeti

 • 6.sınıf ünsüz düşmesi ders notu

 • 6.sınıf ünlü türemesi konu özeti

 • 6.sınıf ünlü düşmesi konu özeti

 • İsim tamlamalarında özellikler konu özeti

 • Takısız isim tamlaması konu özeti

 • Zincirleme isim tamlaması konu özeti

 • Belirtisiz isim tamlaması ders notu

 • Belirtili isim tamlaması ders notu

 • İsim Tamlaması (Ad Takımı) ders notu

 • Sıfat tamlamaları ders notu

 • 4.sınıf anlam bakımından sözcükler ders notu

 • 2.sınıf harf bilgisi ders notu

 • 6.sınıf iyelik ekleri ders notu