Son Dakika Haberleri

Türkçe'nin sırları kitabı soru ve cevap anahtarıAşağıdaki sorularıNihat Sami Banarlı’nın “ Türkçe’nin Sırları ” adlı kitaba göre cevaplandırınız.Cevaplarınızın kısa olmasına dikkat ediniz.

1- Esasen , hiçbir kelime Türkçe’de başka dillerdekitelaffuzuyla yerleşmiş değildir.Türk , onları , az veya çok , kendi zevkine,kendi söyleyişine göre ayarlamış ve Türkiye Türkçesi’nin kendi güzelliğiylekullanmıştır .

Aşağıdaki kelimelerin Türkçe kullanımlarını yazınız.(30 Puan )

Manara : MinareGul : Gül

Tengri : TanrıSahih : Sahi

Sahlap : SalebNa’na : Nane

Savon ( Fransızca) : Sabun   Roba ( İtalyanca) : Urba

Çameşuy (Farsça) : ÇamaşırAuthentes (Yunanca) :Efendi

Guuşe ( Farsça) : Köşe   Heva(Arapça) : Hava

Çeharşenbih : ÇarşambaŞeft-alu : Şeftali

Zerd-alu: ZerdaliKastanon : Kestane

Nerdüban : MerdivenOrinag (Ermenice ) :Örnek

Aya-Nikola : İnegölŞuban: Çoban

2- Verilmeyecek şeyler vardır

Şeref gibi , şan gibi...

Kars gibi , Ardahan gibi...

Asırlarca Türk’ün malı olmuş , Türk sesiyle ve Türksanatıyla işlenmiş ; ev , aile , köy Türkçe’sine , aşk ve iman Türkçe’sinegirmiş ; Türk’ün heyecanına işlenip vicdanına yerleşmiş ve Türk olmuş kelimelerde, verilemez.

Yukarıdaki paragrafı açıklayınız. ( 5 Puan )

Asırlarcakullandığımız ve bizim ses özelliğimizi kattığımız kelimeler Türkçe değil diyekullanmayıp yerine yeni bir kelime türetip eski kelimeleri atmanın doğruolmadığı vurgulanıyor.

3- Çok geniş coğrafyaya sahip olan imparatorluklardaher dilden alınan böylece geniş kelime hazinesine sahip olan dillereimparatorluk dili denir.Tarih boyunca böyle özelliklere sahip imparatorlukdillerini yazınız. (5 Puan )

1-Latince 2- Arapça 3-İngilizce 4-Türkçe

4- Sayıştay , Danıştay , Yargıtay , Görev , Söylevkelimeleri niçin Türkçe kelime değildir ? (5 Puan)

Aldığı ekler Türkçe ekdeğildir. -tay ve -gayMoğalcadan alınmıştır.

5- Gönül kelimesinin Farsça karşılığı nedir ? Bukelimeden üç isim türetiniz. ( 5 Puan )

Dil = Gönül

Dilber Dilara Dilrüba

6- Dilde sadeleştirme başladığı dönemlerde Güneş-Dil.................Teorisiyleaşırıya kaçılınca Atatürk Meclis kürsüsünde Yahya Kemal..................‘in Ses ve Açık Deniz şiirleriyle birkaç gazelini okumuş ve :

-Beyler! İşte halis ve güzel Türkçe budur demiştir.

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz ( 5 Puan )

7- Aşağıda Türkçeleştirilmek istenen Öz Türkçekelimelerin Türkçeleri nelerdir ? ( 5 Puan )

Görüt : HayalEvren : Alem

Çıkaç : Merdiven Yapıt : Eser

Çok OturgaçlıGötürgeç : Otobüs

8- Türkçe , ana.................. kelimesinianne , yalavalev....................., almayı............. elma ,alayı...............ela, yınanç’ı.................inanç yapıpdaha böyle nice sözü bambaşka bir güzelliğe ulaştırmıştır.

Yukarıdaki boşlukları Türkçe’nin gelişimi düşünerekyazınız. ( 5 Puan )

9- “Büyük ses uyumu dedikleri kaaide , yıkıcılarelinde bir çeşit silahtır.”

Sözüyle anlatılmak istenen Yıkıcıların amacı nedir ? (5 Puan )

İlk ve Ortaokulçocuklarına Türkçe’de sayamadığınız yabancı kelimeler var diyebilmek için ve ÖzTürkçe dedikleri kelimeleri yerleştirebilmek için savundukları görüştür.

10- “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.”

Diyen şairimiz kimdir ? ( 5 Puan )

Yahya Kemal

11- Kelimelerin çoğu bir milletin diline çok kerebaşka dillerden gelip millileşirler ; Muhammed adının Mehmetçik........................oluşu İstinpoli’..........................ninİstanbul oluşu gibi.

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz . ( 5 Puan )

12- Sel ve –Sal ekleri , uydurmacıların en gülünçuydurmalarıdır . bu ekin oluşumunu ve bu kelime ile türetilmiş Öz Türkçekelimeleri yazınız ( Üç Kelime ) ( 5 Puan )

Bazı dilcilere göreLatince aslında Türkçe’dir dolayısıyla Fransızca’da aslında Türkçe’dir. Böyleolunca Fransızca ek olan –al ve el ekleri de Türkçe’dir. Al ve –el ekleriylekelimeyi söylemek zor olduğu için ek –sal ve -sel olmuştur.

Ulusal - Duygusal -Bölgesel

13- Türkçe’nin kendi tabii cümle yapısını bozup onunyerine devrik cümle şekillerini koymak, Türkçe'ye ihanettir.

Mesela : “Eğer içkili iseniz , namazayaklaşmayınız”.Yerine: “Yaklaşmayınız namaza içkiliyseniz eğer”.................................................................................................demekTürkçe’nin ses mimarisine uymaz.

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz . ( 5 Puan )

14- Gramerci ile Kaptan hikayesini yazınız . ( 5 Puan)

15- Kitapta ismi geçen Türkçe aşığı sanatçılarımızdanbeşinin ismini yazınız. ( 5 Puan )

1-Kaşgarlı Mahmut2-Ali ŞirNevai 3- Yunus Emre 4- Fuzuli 5-Yahya KemalBenzer Dosyalar