Son Dakika Haberleri

Türkçenin sırları kitabı yarışma soruları ve cevap anahtarıTÜRKÇENİN SIRLARI SINAV SORU veCEVAPLARI 

 

 

Aşağıdaki soruları Nihat Sami Banarlı’nın “ Türkçe’ninSırları ” adlı kitaba göre cevaplandırınız. Cevaplarınızın kısa olmasına dikkatediniz.

1- Esasen , hiçbir kelime Türkçe’de başka dillerdekitelaffuzuyla yerleşmiş değildir.Türk , onları , az veya çok , kendi zevkine,kendi söyleyişine göre ayarlamış ve Türkiye Türkçesi’nin kendi güzelliğiylekullanmıştır .

Aşağıdaki kelimelerin Türkçe kullanımlarını yazınız.(30 Puan )

Manara : Minare   Gul : Gül

Tengri : Tanrı  Sahih : Sahi

Sahlap : Saleb  Na’na : Nane

Savon ( Fransızca) : Sabun   Roba ( İtalyanca) : Urba

Çameşuy (Farsça) : Çamaşır   Authentes (Yunanca) : Efendi

Guuşe ( Farsça) : Köşe   Heva(Arapça) : Hava

Çeharşenbih : Çarşamba   Şeft-alu : Şeftali

Zerd-alu : Zerdali  Kastanon : Kestane

Nerdüban : Merdiven   Orinag (Ermenice ) : Örnek

Aya-Nikola : İnegöl   Şuban : Çoban

2- Verilmeyecek şeyler vardır

Şeref gibi , şan gibi...

Kars gibi , Ardahan gibi...

Asırlarca Türk’ün malı olmuş , Türk sesiyle ve Türksanatıyla işlenmiş ; ev , aile , köy Türkçe’sine , aşk ve iman Türkçe’sinegirmiş ; Türk’ün heyecanına işlenip vicdanına yerleşmiş ve Türk olmuş kelimelerde, verilemez.

Yukarıdaki paragrafı açıklayınız. ( 5 Puan )

Asırlarca kullandığımız ve bizim ses özelliğimizikattığımız kelimeler Türkçe değil diye kullanmayıp yerine yeni bir kelimetüretip eski kelimeleri atmanın doğru olmadığı vurgulanıyor.

3- Çok geniş coğrafyaya sahip olan imparatorluklardaher dilden alınan böylece geniş kelime hazinesine sahip olan dillereimparatorluk dili denir.Tarih boyunca böyle özelliklere sahip imparatorlukdillerini yazınız. (5 Puan )

1-Latince 2- Arapça 3- İngilizce 4-Türkçe

4- Sayıştay , Danıştay , Yargıtay , Görev , Söylevkelimeleri niçin Türkçe kelime değildir ? (5 Puan)

Aldığı ekler Türkçe ek değildir. -tay ve -gayMoğalcadan alınmıştır.

5- Gönül kelimesinin Farsça karşılığı nedir ? Bukelimeden üç isim türetiniz. ( 5 Puan )

Dil = Gönül

Dilber Dilara Dilrüba

6- Dilde sadeleştirme başladığı dönemlerde Güneş-Dil.................Teorisiyleaşırıya kaçılınca Atatürk Meclis kürsüsünde Yahya Kemal..................‘in Ses ve Açık Deniz şiirleriyle birkaç gazelini okumuş ve :

-Beyler! İşte halis ve güzel Türkçe budur demiştir.

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz ( 5 Puan )

7- Aşağıda Türkçeleştirilmek istenen Öz Türkçekelimelerin Türkçeleri nelerdir ? ( 5 Puan )

Görüt : Hayal Evren : Alem

Çıkaç : Merdiven Yapıt : Eser

Çok Oturgaçlı Götürgeç : Otobüs

8- Türkçe , ana.................. kelimesinianne , yalav alev....................., almayı............. elma, alayı............... ela, yınanç’ı .................inanç yapıpdaha böyle nice sözü bambaşka bir güzelliğe ulaştırmıştır.

Yukarıdaki boşlukları Türkçe’nin gelişimi düşünerekyazınız. ( 5 Puan )

9- “Büyük ses uyumu dedikleri kaaide , yıkıcılarelinde bir çeşit silahtır.”

Sözüyle anlatılmak istenen Yıkıcıların amacı nedir ? (5 Puan )

İlk ve Ortaokul çocuklarına Türkçe’de sayamadığınızyabancı kelimeler var diyebilmek için ve Öz Türkçe dedikleri kelimeleriyerleştirebilmek için savundukları görüştür.

10- “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.”

Diyen şairimiz kimdir ? ( 5 Puan )

Yahya Kemal

11- Kelimelerin çoğu bir milletin diline çok kerebaşka dillerden gelip millileşirler ; Muhammed adının Mehmetçik........................oluşu İstinpoli’..........................nin İstanbul oluşu gibi.

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz . ( 5 Puan )

12- Sel ve –Sal ekleri , uydurmacıların en gülünçuydurmalarıdır . bu ekin oluşumunu ve bu kelime ile türetilmiş Öz Türkçekelimeleri yazınız ( Üç Kelime ) ( 5 Puan )

Bazı dilcilere göre Latince aslında Türkçe’dirdolayısıyla Fransızca’da aslında Türkçe’dir. Böyle olunca Fransızca ek olan –alve el ekleri de Türkçe’dir. Al ve –el ekleriyle kelimeyi söylemek zor olduğuiçin ek –sal ve -sel olmuştur.

Ulusal - Duygusal - Bölgesel

13- Türkçe’nin kendi tabii cümle yapısını bozup onunyerine devrik cümle şekillerini koymak, Türkçe'ye ihanettir.

Mesela : “Eğer içkili iseniz , namazayaklaşmayınız”.Yerine: “Yaklaşmayınız namaza içkiliyseniz eğer”.................................................................................................demek Türkçe’nin ses mimarisine uymaz.

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz . ( 5 Puan )

14- Gramerci ile Kaptan hikayesini yazınız . ( 5 Puan)

15- Kitapta ismi geçen Türkçe aşığı sanatçılarımızdanbeşinin ismini yazınız. ( 5 Puan )

1-Kaşgarlı Mahmut 2-Ali Şir Nevai 3- Yunus Emre 4-Fuzuli 5-Yahya Kemal

BAŞARILAR DİLERİZ.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

“OKUMAK GIDADIR. OKUYAN İNSAN, BİLEN İNSANDIR.”

VİCTOR HUGO

NOT : HER SORU BEŞ PUANDIR.

 Benzer Dosyalar