Son Dakika Haberleri

Türkiye’nin Matematik Konumu ve SonuçlarıTÜRKİYE’NİNMATEMATİK KONUMU VE SONUÇLARI:

Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yeralır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’indoğusunda bulunan bir ülkedir.
Türkiye’nin matematikkonumunun sonuçları şöylece sıralanabilir:

Doğu - batı istikametinde
76 dakika yerel saat farkı bulunur.

Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde fazla geniş değildir.

Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.

İki meridyen arası uzaklık yaklaşık olarak 85 - 86 km dir.

Ortakuşakta yer alır.

Mevsimler belirgin olarak görülür.

Kışın cephesel yağışlar fazladır.

Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.

Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz süreleri arasındaki fark artar.

Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığıyükseltir.

Dağlarıngüney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladır.

Bir cismin öğle vakti gölgesi daima kuzeydedir. 


Benzer Dosyalar