Son Dakika Haberleri

Uzun ve kısa çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ders notuUzun Çizgi ( — )

            Bu noktalama işaretine konuşma çizgiside denilmektedir. Yazıda, satır başlarına alınan konuşmaları göstermek içinkullanılır. Eğer metinde konuşmalar tırnak içinde verilirse bu durmda konuşmaçizgisi kullanılmaz.

Frankfurt'agelen herkesin sorduğu sorular şunlardır:
— Eski şehri gezdin mi?
— Goethe'nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

Kısa Çizgi ( - )

a.         Satır sonuna sığmayansözcükler kısa çizgi ile ayrılır ve sözcüğün satıra sığmayan bölümü bir altsatıra yazılır. Sözcük bölünürken hecelerin bölümlenmesine dikkat edilir.

Evlerimizedö-
nerken bekçiler-
le
karşılaştık.

b.         Aralarında türlüilişkiler (eşitlik, yakınlık ...) bulunan iki sözcük veya iki tarih arasındakiortaklığı ve başlangıçla sonu belirtmek için kısa çizgi kullanılır:

Türkçe,Ural-Altay dil ailesindendir.
Yarın saat 19.00 - 19.30 arasında, sizi, akşam yemeğine bekliyoruz.
Yıllar önce onunla karşılaştığım zaman yirmi beş - otuz yaşlarındaydı.
Atatürk (1881-1938), yılları arasında yaşamıştır.

c.         Cümlenin kuruluşunagirmeyen, ancak cümledeki düşünceyi açıklamaya yarayan ara söz veya aracümleleri ayırmak için çizgi işareti konur:

1775'deİstanbul'a gelen Baron de Tott, karısının ziyaretine gittiği bir sultansarayında - Ahmet III.'ün kızı - bütün bir Fransız dekorunu hazırbulduğunu söyler.
Vural Bey, - cuma günleri dışında - toplantıya kendisi başkanlık eder.

d.         Arapça ve Farsçakurallara göre yapılmış tamlamalar ve birleşik kelimeler arasına kısa çizgikonur:


Divan-ı Lügati't-Türk
Tercüman-ı Ahval
Duyûn-ı Umûmiye (devlet borçları)

e.         Dilbilgisinde kök veekleri göstermek için kısa çizgi kullanılır:

Göz-lük-çü-ye

tut-ku

sev-i-ş-mek

f.          Dilbilgisinde fiilkök ve gövdelerini belirtmek için kısa çizgi kullanılır:

Sar-  vur-   yat-   okut-   görüş-

Eğik Çizgi ( / )

a.         Şiirlerden yapılanalıntılanda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısralarıbelirlemek için kullanılır:

Hanibir sevgilin vardı / Yedi sekiz sene önce / Dün yolda rastladım / Sevindi benigörünce./ (Behçet Necatigil)

b.         Adres yazarkenapartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına eğikçizgi konur:

Belendirsok. No: 16/2 A. Ayrancı/ Ankara

c.         Dilbilgisinde eklerinfarklı şekillerini göstermek için eğik çizgi kullanılır:

-lar/ -ler -cı / ci

d.         Bölme işareti olarakkullanılır:

70/ 2 = 35Benzer Dosyalar