Son Dakika Haberleri

Virgülün kullanıldığı yerler ders notuVirgül ( , )

a.         Cümlede sıralananisim, sıfat, zarf, zamir, fiil ve harfler arasında virgül kullanılır:

Bunungibi, her şey, kin, nefret, muhalefet, bize hep insanlardan, hep toplumdangelmiyor mu?

b.         Cümlede özne olankelime, kendisinden sonra gelen sözlere karışabilecekse, özneden sonra virgülkonulur:

O,tarihin seyrini değiştiren adamdı.
Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya)

c.         İşaret zamirlerindensonra virgül kullanılır:

Bukonferansta o, bilgisayar teknolojisi hakkında bilgi verdi.

d.         İsim yerine geçensıfatlardan sonra virgül kullanılır:

Çocuk,bisikletine bindi.

e.         Birleşik sıralıcümlelerde, arada bağlam olsun olmasın, iki cümle arasında virgül kullanılır:

Sinemayagidecektik, fakat geç kaldık.

f.          Birbiri ardınca sıralananeş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konulur:

Meyvetabağında elma, muz, armut ve ayva vardı.
Evde, okulda, yollarda, her yerde yalnızca seni düşünüyorum.
Kısa saçlı, ela gözlü, kahverengi mantolu, genç ve güzel bir kız gülümseyerekbana doğru yaklaştı.
Küçücük arabaya benim bavullarımı, annemin kayak takımını, kardeşleriminoyuncaklarını tıka basa yerleştirmeye çalıştık.

g.         Sıralı cümleleribirbirinden ayırmak amacıyla virgül kullanılır:

Birvarmış, bir yokmuş.
Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

h.         Cümlede özel olarakvurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur:

Bunuhiç kimse bilhassa o, yapmadı.
Soğuk, ellerimizi dondurdu.
Bizim, minyatürden tuval resmine geçişimiz, Batılı resim sanatının Türkresim sanatını etkilemesiyle, XIX. yüzyılda başlamıştır.

i.          Uzun cümlelerdeyüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için virgül konur. Virgül işareticümlenin öznelerini ayırır:

SaniyeHanımefendi,merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamayaatılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyleaçmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SelçukÜniversitesi,yalnız eğitim ve kültür açısından değil, sosyal ve teknolojik açıdan da yöreyi etkiliyor.

j.          Cümle içinde arasözleri ve ara cümleleri ayırmak için virgül konur:

Örnekolsun dile, örnek istemez ya, söylüyorum.
Bütün erkekler, sakatlar ve yaşlılar hariç, silah altına alınmıştı.

k.         Anlama güçkazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına virgül konur:

Akşam, yineakşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam. (Ahmet Haşim)

NOT:İkilemeler arasına virgül konulmaz.

Yavaşyavaş; bata çıka; koşa koşa vb.

l.          Tırnak içinde olmayanalıntı cümlelerden sonra virgül konulur:

Benonu görünce titriyorum, diyor.
Recaizâde Mahmut Ekrem, şiir sadece vezinli ve kafiyeli olmaz; nesir ile deyazılabilir, diyordu.

m.        Kendisinden sonrakicümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, yoo, peki,pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerdensonra virgül kullanılır:

Haydi,geç kalıyoruz.
Olur, ben de size katılırım.

n.         Bir kelimeninkendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımındanbağlantısı olmadığını göstermek için virgül kullanılır:

Bugece, eğlenceleri içine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)

o.         Devrik cümlelerdevirgül işaretinin yeri çoğu kez kurallara uymamaktadır:

Çoktanalmıştım o kitabı, birkaç kez de açtım okumak için, yürümedi.
Yola, öğle yemeğinden sonra çıktık.

p.         Hitap için kullanılankelimelerden sonra virgül konur:

SayınBaşkan,
Değerli Arkadaşım,
Çocuklar, sınıfta gürültü etmeyin!
Efendiler, temin ettiğimiz vatanın harap ve fakir olduğunu hariçte ve dahildebilmeyen yoktur.

r.          Yazışmalardabaşvurulan makamın adından sonra virgül konur:

TürkDil Kurumu Başkanlığı'na,
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne,

s.         Yazışmalarda yeradlarını tarihlerden ayırmak için virgül konur:

Kuşadası,4 Mart
Ankara, 26 Ocak

t.          Sayılarınyazılışında, kesirleri ayırmak için virgül kullanılır:

38, 5 (otuz sekiz tam, onda beş)
0 , 52 (sıfır tam, yüzde elli iki)

u.         Bibliyografikkünyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül konur:

ERGİN,Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1938.

 

UYARI: Metin içinde"ve", "veya", "yahut" gibi bağlaçlardan önce vesonra virgül konulmaz.Benzer Dosyalar