Son Dakika Haberleri

Yapı bakımından sözcükler ders notuYAPIBAKIMINDAN SÖZCÜKLER

Sözcükler yapı bakımından üçe ayrılır:

a. BasitSözcükler : Anlamları ve yapılarıbozulmadan parçalanamayan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler bir veya birkaçhecelidir. dil, el, kaş, göz, gel, git çiçek, kelebek vb.

b. Türemişsözcükler: İsim veya fiil soyundanköklere yapım ekleri ulanarak türetilmiş sözcüklerdir.

kira-lık, dön-em, dur-ak, ver-gi, baş-ar-ı, vb.

c. Birleşiksözcükler: İki veya daha çok sözcüğünaralarına ek girmeyecek kadar birleşip kalıplaşmasıyla oluşan yeni anlamlısözcüklerdir.

“hanımeli, yüzbaşı, Pamukkale, sivrisinek, Karaosmanoğlu,Afyonkarahisar” vb.Benzer Dosyalar