Son Dakika Haberleri

Yazarlık ve Yazma Becerileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi etkinliğiATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

    Mevcudiyetininve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricîbedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetinedüşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitinidüşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahüredebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsaligörülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile azizvatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütünorduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilindeiktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindebulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerinsiyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap vebitap düşmüş olabilir.

   Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahvalve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

                                                                                                                                                  MustafaKemal Atatürk

1.Atatürk’ünGençliğe Hitabesi’nden hareketle(kompozisyon kurallarına uygun olarak) siz de duygu ve düşünceleriniziiçeren bir metin yazınız.

 

İyi bir metinoluşturabilmeniz için kısa notlar:

·        ·        ·        ·        ·        ·        -Yazım ve imla kurallarıile ilgili öğretmeninizden yardım isteyin.


Bedhah : Başkasının kötülüğünü isteyen
Şerait: Çokluk.
Mahiyet: Nitelik,vasıf,öz,asıl,esas,içyüz.
Tezahür: Belirme,görünme,gözükme
Emsal: Benzeri görülmemiş.
Mümessil: Temsilci.
Cebren: Zorla.
Bilfiil: İş olarak,iş edinerek,gerçekten
Elim: Acınacak,acıklı.
Vahim: Korkulu,çok tehlikeli.
Dalalet: Sapkınlık,doğru yoldan ayrılma.
Gaflet: Dalgınlık,dikkatsizlik,boş bulunma,aymazlık,dalgı,ihtiyatsızlık.
Hıyanet: Kutsal sayılan şeylere el uzatma,kötülük etme veya karşı davranmahainlinlik,ihanet.
Müstevli: Bir yeri istila eden yönetimi altına alan
Tevhid: Allah'ın birliğine inanma
Fakruzararet: İleri derecede yoksulluk.
Harap: Yıkılacak duruma,gelmiş,yıkkın,viran.
Bitap: Bitkin,yorgu.
Ahval: Durumlar,haller,vaziyetler.
Benzer Dosyalar