Son Dakika Haberleri

Yeraltı suları ve akarsular ders notu—  Sularınyer altına sızma miktarı

—  kayaçlarıngeçirimliliği

—  Bitkiörtüsü varlığı

—  Yeraltı sularının kolayca sızabildiği ve biriktiği tabakalara GEÇİRİMLİ TABAKA denir.geçirimli tabakalar kum, çakıl,tüf,aluvyonkalker, kayatuzu,jips  gibi ortamlardır.

—  Gözenekderecesi az olan suyu tabana sızdırmayan tabakalara geçirimsiz tabaka denir.kilşist,marn,granit gibi tabakalarda geçirimlilik azdır.

Not:yer altısularının biriktiği tabakalara AKİFER denir. Akifer debiriken sular tabakaların zayıf noktalarında dışarı çıkarak KAYNAK sularını oluşturur.

Kaynakçeşitleri

1-      YAMAÇ KAYNAĞI(Vadi kaynağı)

 

 

Vadi yamaçlarıile yer altı sularının kesiştiği noktalarda meydana gelen kaynaklardır.

2-VAKLÜZLER(KARSTİK KAYNAK)

 

Kolay çözülebilenkayaçlardan sızan suların yeraltındaki erime boşluklarında biriktikten sonrayeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Bunlara VAKLÜZ kaynak da denir.Bu tip kaynaksuyunda bol miktarda kireç bulunur.

3-FAY KAYNAĞI

 

Yer altısularının fay hattını izleyerek yüzeye çıktığı sulardır.kırık yapılarınbulunduğu yerlerde oluşur.İçinde bol miktarda erimiş mineral vardır.yerinderinliklerinden geldiği için suyu ılık veya sıcaktır

4-GAYZERLER

 

Aktif volkanikalanlarda yer altındaki gazların basıncıyla yeryüzüne sıcak su ve buharşeklinde püskürerek çıkan sulardır.dünyada en çok Yeni Zellanda ve İzlanda dayaygın olarak bulunmaktadır.

5-ARTEZYEN KAYNAKLAR

 

İki geçirimsiz tabaka arasında yeralan geçirimli tabaka da biriken sular potansiyel bir basınç altındadır.sondajkuyuları ile üstteki tabaka delinirse sular fışkırarak yeryüzüne iner.

 

 
Benzer Dosyalar