Son Dakika Haberleri

Yerel saat problemleri nasıl çözülür?Yerelsaat problemlerinde şu yol takip edilir:

a. İstenilen merkezlerin her ikisi de Greenwich’in batısında ya da doğusundaise, boylam numarası büyük olandan küçük olan çıkarılır. İstenilen merkezlerdenbirisi Greenwich’in doğusunda diğeri batısında ise boylamlar toplanır.

Bunagöre;

– Boylam farkı bulunur.

– Bulunan boylam farkı sabit zaman farkı olan 4 ile çarpılarak yerel saat farkıhesaplanır.

b. Dünya batıdan doğuya doğru döner. Bu nedenle, doğuda yerel saat batıya göredaima ileridir. Batıda ise yerel saat doğuya göre daima geridir.

Bunagöre;

– Batıdaki bir noktanın yerel saati verilecek, doğudaki bir noktanın yerelsaati sorulacak olursa, doğuda yerel saat daima ileri olacağından aradaki yerelsaat farkı toplanır.

– Buna karşılık, doğudaki bir noktanın yerel saati verilir, batıdaki birnoktanın yerel saati sorulursa, batı daima geri kalacağından aradaki yerel saatfarkı çıkarılır.


Benzer Dosyalar