Son Dakika Haberleri

Yılkı atı kitabı yarışma sorularıYılkı Atı kitabısoruları - Abbas Sayar

 

1- "Yılkı Atı" romanı kime ait bireserdir ve kaç bölümden oluşmaktadır?

A) Abbas Sayar - 7 bölüm

B) Tarık Buğra - 10 bölüm

C) Orhan Kemal - 5 holüm

D) Abbas Sayar- 10 bölüm

E) Tarık Buğra - 5 holüm

 

2- "Yılkı Atı" romanının konusu nedir?

A) Yozgat köylüsü İbrahim Üssünoğlu Efendi'ninhayatla ve doğayla

mücadelesi.

B) Türklerin hayatında "atın" yeri, atkültürümüz.

C) Cumhuriyet dönemi köylüsünün yaşadıkları,sıkıntıları.

D) Anadolu köy hayatı ve kültürü.

E) Yılların gözde atı "Dorukısrak"ındoğaya bırakılması kış şartlarındaki

yaşama mücadelesi

 

3- "Yılkı Atı" romanı ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Romanın büyük bir bölümünde"Dorukısrak"ın gençlik yılları anlatılır.

B) Romanın kahramanları köy kültürüne aitinsanlardır.

C) Romanda Anadolu insanının sıkıntılarını,mücadelelerini görebiliriz.

D) Eserde yerel ağız kullanılır, deyimlereçoklukla yer verilmektedir.

E) Eserde hayvanların duygu ve düşüncelerine yerverilir.

 

4- "Yılkı Atı" romanı ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dorukısrak'ın yılkıya bırakılmasınıUssünoğlu'nun ailesi de istiyor.

B) Yılkıya saldıran kurtlardan biri Aygır'ınkahramanca savaşı ve çifteleri

sonucu ölmüştür.

C) Çılgır adlı at Dorukısrak'ın eşiydi.

D) Kurtlar ikinci saldırışta Çılgır'ı boğaraköldürdüler,

E) Ölür diye beklenen Dorukısrak zor kışşartlarını atlatarak bahara ulaştı.

 

5- Kurtların "yılkı"ya saldırması vearalarındaki kavga neye benzetilmektedir?

A) İki hayvan sürüsünün savaşına.

B) İlkel kabilelerin birbirine girmesine.

C) İki Ortaçağ ordusunun birbirine girmesine.

D) İki arabanın, son sürat, çarpışmasına.

E) İki pehlivanın güreşine.

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Üssünoğlu İbrahimEfendi'nin Dorukısrak'ın bahara çıkamayacağı düşüncesinin nedenlerinden birideğildir?

A) Kışın ilk ayının pek gâvur gitmesi.

B) Kış mevsimi şiddetli, yerle göğün adeta birolması.

C) Canavara yakasını verme ihtimalinin yüksekolması.

D) Soğuğa satlıcana kapılma ihtimalinden.

E) Kendisinin çok acımasız, gâvur olmasından.

 

7- Asaeıdaki4erden hangisi Hıdır Emmi’nin ölmeküzere iken Dorukısrak'a yaptığı yardıma köylünün bakış ihtimali arasında yeralmaz?

A) İmamlık istediği için göz doldurmaya çalışmak.

B) Üssünoğlu'yla arasını düzeltmek istemesi.

C) Kısrak geberecektir, gözünün derisinde olması.

D) Gösterişe merak sarması.

E) Kendine iyi dedirtmek istemesi.

 

8- Aşağıdakilerden hangisi boşta olan köylününDorukısrak'ın ölümle pençeleşmesi hakkındaki yorumlan arasında yer almaz?

A) İflah olmaz derde düştü.

B) Hemen kurtulur, felah yakındır.

C) Satlıcana tutulmuş, hayatta kalkmaz.

D) Duran Çavuş'un misafiridir, leşini sürüklemekçavuşa kaldı.

E) Bir deyyusun gözden çıkardığı zabın, derisiniitağ yapar.

 

9- Dorukısrak'la tayını yakalamaya uğraşanÜssünoğlu misafirken gece gördüğü rüyada ne olmaktadır?

A) Atlan yakalar ve köye evine getirir.

B) Atları her yerde arar, bir türlü bulamaz.

C) Atları yakalar, tay ölür ve atlarÜssünoğlu'ndan öç alır.

D) Yılkıya kurtların saldırışını görür.

E) Köylünün kendisini kınaması, alay edişinigörür.

 Benzer Dosyalar